Original WWII Russian General ‘Andrej Vlasov’ autograph

425 

The document bearing the hand signed autograph of General Andrei Vlasov is in good condition and dates from 1940 when Vlasov was the commander of the 99th Infantry Division.
The man in the document and the photo is Lieutenant Fyodor Skrobach, who fought throughout the war and won various medals such as the order of the Red Star, Lenin Order and the Order of the Red Banner.

Andrei Andreevich Vlasov (Андрей Андреевич Власов) was born on September 1, 1900 in Lomakino.
In 1919, he joined the Red Army and obtained the rank of Lieutenant there, and in 1930 he joined the Communist Party.
In the late 1930s he was promoted to Major General and was put in charge of the 99th Infantry Division.
In January 1941 he became the Commander of the 4th Mechanized Corps.
During the invasion of Russia, General Vlasov had a hard time because the Germans had the supremacy time all the time.
In July 1942 he was captured in a swamp and transferred to a prisoner of war camp in Ukraine.
In this camp, where he had ample opportunity to reflect, Vlasov turned against communism, which in his eyes had failed to keep its promises of peace, bread and land and had grown into a brutal dictatorship.
Then Andrei Vlasov was given the position of leader of the Russkaya Osvoboditelnaya Armiia (Russian Liberation Army) or also known as the ROA. The ROA fought mainly on the Eastern Front, but also during the Allied landings in Normandy on June 6, 1944.
After the Landing in Normandy, several Russian units fought against the Western Allies in France.
In the twelve weeks after the Normandy landings alone, Allied forces took about 20,000 Russians prisoner of war.
Partly because of the British pamphlet promise that prisoners of war could be quickly repatriated to the Soviet Union, many Russians preferred to fight to death rather than surrender.
Vlasov himself was arrested on May 12, 1945 in front of the Americans, by a captain of the Red Army.
Vlasov and other prominent members of the ROA and the KONR were imprisoned and tortured in Moscow’s infamous Lubyanka prison for more than a year after their capture.
During a show trial on July 31 and August 1, 1946, they were sentenced to death for terrorist and anti-state activities and subsequently hanged.

A hard to find autograph of the well known Russian General who collaborated with the Germans!

Article number: 5333

 

 

Origineel WWII Russisch document met handtekening Generaal ‘Andrej Vlasov’ 

Het document met daarop de handtekening van Generaal Andrej Vlasov is in een goede conditie en dateert uit 1940 wanneer Vlasov de leidinggevende van de 99ste Infanterie divisie was.
De man op het document en de foto is Luitenant Fyodor Skrobach, welke tijdens de gehele oorlog vocht en diverse medailles behaalde zoals twee maal de orde van de Rode ster, Lenin orde en de orde van de Rode banier.

Andrej Andrejevitsj Vlasov (Андрей Андреевич Власов) werd geboren op 1 september 1900 in Lomakino.
In 1919 sloot hij zich aan bij het Rode Leger en behaalde daar de rang van Luitenant en in 1930 werd hij lid van de Communistische partij.
Eind jaren 30 werd hij bevorderd tot Generaal-Majoor en kreeg hij de leiding over de 99ste Infanterie divisie.
In januari 1941 werd hij de bevelhebber van het 4de Gemechaniseerde Korps.
Tijdens de inval van Rusland kreeg Generaal Vlasov het zwaar te verduren omdat de Duitsers keer op keer de overmacht hadden.
In juli 1942 werd hij in een moeras gevangen genomen en overgebracht naar een krijgsgevangenen kamp in Oekraïne.
In dit kamp, waar hij ruimschoots de gelegenheid kreeg om na te denken, keerde Vlasov zich tegen het communisme, dat in zijn ogen de beloftes van vrede, brood en land niet was nagekomen en was uitgegroeid tot een wrede dictatuur die reeds miljoenen mensen het leven had gekost.
Uiteindelijk kreeg Andrej Vlasov de positie als leidinggevende van de Russkaya Osvoboditelnaya Armiia (Russisch Bevrijdingsleger) of ook wel bekend als de ROA.
De ROA vocht voornamelijk aan het Oostfront maar ook tijdens de geallieerde landingen in Normandië op 6 juni 1944.
Na de Landing in Normandië vochten diverse Russische eenheden tegen de westelijke geallieerden in Frankrijk.
Alleen al in de twaalf weken na de landing in Normandië namen de geallieerde troepen ongeveer 20.000 Russen krijgsgevangen. Mede door de via pamfletten verspreide belofte van de Britten dat krijgsgevangenen snel naar de Sovjet-Unie zouden worden gerepatrieerd, vochten veel Russen zich liever dood dan zich over te geven.

Vlasov zelf werd op 12 mei, onder de ogen van de Amerikanen, gearresteerd door een kapitein van het Rode Leger.
Vlasov en andere vooraanstaande leden van de ROA en de KONR werden na hun gevangenneming ruim een jaar lang opgesloten en gemarteld in de beruchte Loebjankagevangenis in Moskou. Tijdens een showproces op 31 juli en 1 augustus 1946 werden zij ter dood veroordeeld wegens terroristische en tegen de staat gerichte activiteiten en vervolgens opgehangen.

Een zeldzame handtekening van de welbekende Russische Generaal die overliep naar de Duitsers!

Article number: 5333

Out of stock

Category: