Original WWII South African fascists organization ‘Ossewabrandwag’ grouping J.H.J. van Rensburg

995 

The grouping is in good condition and belonged to the South African J.H.J. van Rensburg who became a member  of the ‘Ossewabrandwag’ fascist movement in 1940.
It contains his membership document, armband, cap insignia and program for Majubafees.

The Ossewabrandwag was of a fascist and extreme nationalist organization of Afrikaners who oppose British imperialism and it was founded in 1939.
Initially, the Ossewabrandwag was a cultural organization, but it gradually became more militant and paramilitary.
The Gryshemd division was held responsible for goons and acts of sabotage.
The Ossewa brandwag was in the hands of ‘commander-general’ J.H.J. van Rensburg, who was pro-National Socialist.
Johannes van Rensburg became Secretary of Justice (under Smuts as Minister) in 1933.
As Secretary, he traveled overseas.
In Germany he met Adolf Hitler, Hermann Göring, and other top Nazi officials.
He was greatly impressed with Hitler’s leadership and the discipline he observed in Germany.

Many of the Ossewabrandwag members were imprisoned by the British during World War II.

Many members committed sabotage, they dynamited electrical power lines and railroads and cut telegraph and telephone lines.
These types of acts were going too far for most Afrikaners, and Malan ordered the National Party to break with the OB in 1942.

In September 1942 the Ossewabrandwag was banned by Prime Minister Jan Christian Smuts.
Some of its leaders, including B.J. Vorster – who would later become state president – was imprisoned.
The movement remained active underground for several years, but disappeared in the course of the 1950s.

A very rare grouping for the collaboration or World War II collection!

Article number: 5332

 

Originele WWII Zuid-Afrikaanse fascistische beweging ‘Ossewabrandwag’ set J.H.J. van Rensburg

De set is in goede staat en behoorde toe aan de Zuid-Afrikaan J.H.J. van Rensburg die in 1940 lid werd van de fascistische beweging ‘Ossewabrandwag’.
Het bevat zijn lidmaatschap document, armband, pet insigne en programma voor Majubafees.

De Ossewabrandwag was van een fascistische en extreem nationalistische organisatie van Afrikaners die zich verzette tegen het Britse imperialisme en werd opgericht in 1939.
Aanvankelijk was de ‘Ossewabrandwag’ een culturele organisatie, maar geleidelijk werd het militanter en paramilitair.
De divisie Gryshemd werd verantwoordelijk gehouden voor knokploegen en sabotagedaden.
De ‘Ossewabrandwag’ was in handen van ‘commandant-generaal’ J.H.J. van Rensburg, die pro-nationaal-socialistisch was.
Johannes van Rensburg werd in 1933 minister van Justitie (onder Smuts als minister).
Als secretaris reisde hij naar het buitenland.
In Duitsland ontmoette hij Adolf Hitler, Hermann Göring en andere nazi-topfunctionarissen.
Hij was enorm onder de indruk van Hitler’s leiderschap en de discipline die hij in Duitsland observeerde.

Veel van de ‘Ossewabrandwag’ leden werden tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Britten gevangengezet.

Veel leden hebben sabotage gepleegd, ze hebben elektriciteitsleidingen en spoorwegen opgeblazen en telegraaf- en telefoonlijnen doorgesneden.
Dit soort daden gingen de meeste Afrikaners te ver en Malan gaf de Nationale Partij in 1942 het bevel met de ‘Ossewabrandwag’ te breken.

In september 1942 werd de ‘Ossewabrandwag’ door premier Jan Christian Smuts verboden.
Enkele van zijn leiders, waaronder B.J. Vorster – die later staatspresident zou worden – werden gevangengezet.
De beweging bleef enkele jaren ondergronds actief, maar verdween in de loop van de jaren vijftig.

Een zeer zeldzame groep voor de collaboratie of Tweede Wereldoorlog collectie!

Artikelnummer: 5332

Out of stock

Category: