Original WWII German/Dutch NDK ID card of member from Haarlem

150 

The Dutch-German Kultuurkamer ID card is in good condition, dates from August 21, 1944 and belonged to a solo cellist from Haarlem
The Nederlandsche Kultuurkamer was an institution established by the German occupiers during World War II, to which all artists, architects, writers, journalists, musicians, film actors and stage performers had to belong in order to work. Its purpose was to keep the press and the arts under strict control and to censor where necessary.
A rare NDK ID card for the collaboration collection or regional collector

Article number: 10244

 

Originele WWII NDK legitimatiekaart van lid uit Haarlem 

De Nederlands-Duitse Kultuurkamer ID kaart is in goede conditie, dateert van 21 augustus 1944 en behoorde tot een solo-cellist uit Haarlem.
De Nederlandsche Kultuurkamer was een door de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog ingesteld instituut, waar alle kunstenaars, architecten, schrijvers, journalisten, muzikanten, filmacteurs en podiumartiesten bij aangesloten moesten zijn om te mogen werken. Het oogmerk was de pers en de kunstenwereld onder strenge controle te houden en waar nodig te censureren.
Een zeldzame NDK ID kaart voor de collaboratie collectie of regionale verzamelaar!

Artikelnummer: 10244

Out of stock

Category: