Original WWII Dutch ‘Nederlandsche Verbond van Journalisten’ ID card of a journalist from Bilthoven

350 

The Nederlandsche ‘Verbond van Journalisten’ ID card is in good condition, dated May 1, 1943 and belongs to a journalist from Bilthoven.
The Verbond van Nederlandsche Journalisten (VNJ) was part of the Persgilde (Press Guild).
From May 2, 1941, all journalists were forced to become members in order to practice their profession.
A very rare VNJ ID card for the collaboration collection or regional collector!

Article number: 10243

 

Originele WWII Nederlandsche Journalistenpas van journalist uit Bilthoven

De Nederlandse Verbond van Journalistenpas is in goede conditie, dateert van 1 mei 1943 en is afkomstig van een journalist uit Bilthoven.
Het Verbond van Nederlandsche Journalisten (VNJ) was een onderdeel van het Persgilde.
Vanaf 2 mei 1941 waren alle journalisten gedwongen hiervan lid te worden om hun beroep uit te kunnen oefenen.
Een zeer zeldzame ID kaart voor de collaboratie verzameling of regionale verzamelaar!

Artikelnummer: 10243

Out of stock

Category: