Original WWII Flemish VNV collaboration registration form for the newspaper ‘Volk en Staat’

25 

This Belgian registration form is in good condition and was used for the Flemish collaboration newspaper “Volk en Staat” of the V.N.V. (Vlaamsch Nationaal Verbond).
Perfect for the Flemish collaboration collection!

Article number: 110028

 

Origineel WWII Vlaams VNV inschrijfformulier voor het dagblad ‘Volk en Staat’

Dit Belgische inschrijfformulier is in goede conditie en werd gebruikt voor de Vlaamse collaboratie krant ‘Volk en Staat’ van het V.N.V. (Vlaamsch Nationaal Verbond).
Perfect voor de Vlaamse collaboratie verzameling!

Artikelnummer: 110028

In stock