Original WWII Danish DNSAP for the elections in 1940

475 

This rare Danish poster is in used condition and was used by the DNSAP, also known as the Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti,  in October 1940.
Only a few examples of this poster are known to us in collaboration collections!

This poster was used during the elections in Denmark and contains the text: 

Skrig og Skraal har vi nok af – men vi savner Realitater.
Endelig foretog Christmas Mølle en fornuftig Handling – – – han gik af!
Det bør enhver Minister og ethvert Ministerium gøre, naar det ikke er sin Opgave voksen.

Genrejsere tiltrænges!
Ind i Danmarks National Socialistiske Arbejder Parti!

Translation: We have enough yelling and screaming – but we are missing realities.
Finally, Christmas Møller took a sensible action – – – he resigned!
This is what every minister and ministry should do when it is not up to the task.

Travelers are needed!
In the National Socialist Labor Party of Denmark!

A very interesting detail, this DNSAP poster contains information about the resigning of the Danish politician John Christmas Møller in October 1940.
John Christmas Møller was elected as a Conservative member of the Folketing and in 1928 became leader of his party, a role he still held at the beginning of the Second World War.
After the German occupation of Denmark, he joined a coalition cabinet, but in October 1940, following German pressure, he was forced to resign from the government, as the German authorities felt he was too negative towards them. Three months later, in 1941, he was forced to abandon his seat in parliament altogether for the same reason. He was then instrumental in founding the underground newspaper Frit Danmark.
In 1942, Møller fled with his family to England, where he hoped to become part of a Danish government in exile.

Dimensions: 35 x 25 cm.
A rare poster for the DNSAP or poster collection!

Article number: 110012


Originele WWII Deense DNSAP verkiezingen poster 

Deze Deense poster is in gebruikte conditie en werd gebruikt door de DNSAP, ook wel bekend als de Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderpart, kort na de Duitse bezetting van Denemarken in oktober 1940!
Bij ons zijn slechts enkele exemplaren van deze poster bekend in collaboratie verzamelingen!

Deze poster werd gebruikt tijdens de verkiezingen in Denemarken en bevat de tekst: 

Skrig og Skraal har vi nok af – men vi savner Realitater.
Endelig foretog Christmas Mølle en fornuftig Handling – – – han gik af!
Det bør enhver Minister og ethvert Ministerium gøre, naar det ikke er sin Opgave voksen.
Genrejsere tiltrænges!
Ind i Danmarks National Socialistiske Arbejder Parti!

Vertaling: We hebben genoeg geschreeuw en geschreeuw – maar we missen realiteiten.
Eindelijk nam Christmas Møller een verstandige actie – – – hij nam ontslag!
Dat is wat elke minister en elk ministerie zou moeten doen als het niet opgewassen is tegen zijn taak.
Reizigers zijn nodig!
In de Nationaal Socialistische Arbeiderspartij van Denemarken!

Een zeer interessant detail, de DNSAP-poster bevat informatie over het aftreden van de Deense politicus John Christmas Møller in oktober 1940.
John Christmas Møller werd gekozen als conservatief lid van het Folketing en werd in 1928 leider van zijn partij, een rol die hij aan het begin van de Tweede Wereldoorlog nog steeds vervulde. Na de Duitse bezetting van Denemarken trad hij toe tot een coalitiekabinet, maar in oktober 1940 werd hij onder Duitse druk gedwongen ontslag te nemen uit de regering, omdat de Duitse autoriteiten hem te negatief vonden.
Drie maanden later, in 1941, moest hij om dezelfde reden zijn zetel in het parlement opgeven. Hij was toen betrokken bij de oprichting van de ondergrondse krant Frit Danmark.
In 1942 vluchtte Møller met zijn gezin naar Engeland, waar hij hoopte deel uit te maken van een Deense regering in ballingschap.

Afmetingen: 35 x 25 cm.
Een zeer zeldzame poster voor de DNSAP of poster verzameling!

Artikelnummer: 110012

In stock