Original WWII German Heeresgruppen-Nachrichten-Regiment 570 grouping – Battle of Kursk & Charkow

195 

The grouping belong to Wilhelm Moller, a soldier in the 10./Heeresgruppen-Nachrichten-Regiment 570.
He served in Poland, Luxemburg, Belgium, France, Ukraine, Russia and Romania.
He was a very skilled soldier because he trained with several weapons, Mauser K98, MG34, Pistole 08 and the Panzerfaust!
He received the War merit cross with swords, Eastern front medal and the WH drivers badge in bronze.
Wilhelm participated around Kursk and the battle of Charkow!
This set contains his Wehrpass, Militar fahrlehrerschein and his Fahrgewerbe mitglieds ausweis.
A beautiful set of a soldier who saw a lot of action during World War II!

Article number: 11511

 

Originele WWII Duitse ‘grouping’ 10./Heeresgruppen-Nachrichten-Regiment 570

De ‘grouping’ behoorde tot Wilhelm Moller, een soldaat in de 10./Heeresgruppen-Nachrichten-Regiment 570.
Hij vocht in Polen, Luxemburg, Belgie, Frankrijk, Oekraïne, Rusland en Roemenie.
Hij was een erg bekwame militair en kon met verschillende wapens omgaan: Mauser K98, MG34, Pistole 08 en de Panzerfaust!
Tijdens de oorlog ontving hij het Kriegsverdienstenkreuz mit schwerten, Winterslacht im Osten en Kraftfahrerabzeichen im bronze.
Wilhelm vocht ook in de omgeving van Kursk en de bekende slag om Charkow!
Deze set bestaat uit zijn Wehrpass, Militar fahrlehrerschein en zijn Fahrgewerbe mitglieds ausweis.
Een interessante set van een soldaat die veel gevochten heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog!

Artikelnummer: 11511

Out of stock