Original WWII Dutch NSB document regarding a resistance action in Holten (Twente)

30 

This Dutch NSB document is in good condition, dated Sept. 16, 1943, and it contains information about a resistance action in Holten (Twente).
This NSB document was kept at Maliebaan 31 at the NSB Press Department.

‘On 6-9-1943 around 21.30 an assassination attempt was made in Holten on Dirk Jan Koerselman, by an unknown perpetrator who was to be accommodated by the defeated person at a farmer’s home for the night. The perpetrator fired 6 shots. The victim was not affiliated with the political party. His identity card and 20 guilders were stolen from him. According to the victim’s statement, when the shots were fired, the perpetrator said, “You betrayed them.” The victim received a gunshot wound to the abdomen and right lung. Two named persons are suspected of this attack.

A unique NSB document for the regional collector!

Article number: 11226

 

Origineel WWII Nederlands NSB document mbt een verzetsactie in Holten (Twente)

Dit Nederlandse NSB document is in goede conditie, dateert van 16 september 1943 en hierop staat informatie over een verzetsactie in Holten (Twente).
Dit NSB document werd bewaard aan de Maliebaan 31 op de NSB Pers afdeling.

‘Op 6-9-1943 omstreeks 21.30 is te Holten een moordaanslag gepleegd op Dirk Jan Koerselman, door een onbekenden daders die door den verslagene bij een landbouwer voor den nacht ondergebracht zou worden. De dader loste 6 schoten. Het slachtoffer was niet aangesloten bij de politieke partij. Zijn persoonsbewijs en 20 gulden zijn hem ontvreemd. De dader, ondergedokene zou volgens een verklaring van het slachtoffer bij het lossen der schoten gezegd hebben: Jij hebt ze verraden, het slachtoffer kreeg een schotwond in den buik en in de rechterlong. Twee namen genoemde personen worden van dezen aanslag verdacht.’

Een uniek NSB document voor de regionale verzamelaar!

Artikelnummer: 11226

Out of stock

Category: