Original WWII Dutch NSB document regarding a resistance action in Kloosterzande (Zeeland)

30 

This Dutch NSB document is in good condition, dated April 8, 1944 and it contains information about a resistance action in Kloosterzande (Zeeland).
This NSB document was kept at Maliebaan 31 at the NSB Press Department.

‘Armed raid on the distribution office in Kloosterzande.
On 20-3-1944, between 21 and 22 hours, an armed robbery was committed by 5 persons at the distribution office in Kloosterzande. Four persons were masked and armed with pistols. A large quantity of distribution documents was taken.’

A unique NSB document for the regional collector!

Article number: 11227

 

Origineel WWII Nederlands NSB document mbt een verzetsactie in Kloosterzande (Zeeland)

Dit Nederlandse NSB document is in goede conditie, dateert van 8 april 1944 en hierop staat informatie over een verzetsactie in Kloosterzande (Zeeland).
Dit NSB document werd bewaard aan de Maliebaan 31 op de NSB Pers afdeling.

‘Gewapende overval op het distributiekantoor te Kloosterzande.
Op 20-3-1944, tussen 21 en 22 uur, is door 5 personen een gewapende overval gepleegd op het distributiekantoor te Kloosterzande. Vier der personen waren gemaskerd en met pistolen gewapend. Een grote hoeveelheid distributiebescheiden werd meegenomen.’

Een uniek NSB document voor de regionale verzamelaar!

Artikelnummer: 11227

In stock