Original WWII Dutch NSB document regarding a resistance action in Hillegom (Zuid-Holland)

30 

This Dutch NSB document is in good condition, dated Sept. 16, 1943, and it contains information about a resistance action in Hillegom (Zuid-Holland).
This NSB document was kept at Maliebaan 31 at the NSB Press Department.

‘Assassination of group leader of the N.S.B.
In the evening of 5-9-1943 at 10.30 p.m. two unknown men committed an assassination attempt on the group leader of the N.S.B. Theodorus van der Rijp, who came out of the cinema with his wife at that moment. On Meerstraat in Hillegom a revolver was pressed into his neck. He immediately bent down and turned around, upon which he received a hard object to the head, causing a small wound. After this, the perpetrators fled. The group leader immediately gave chase. One of the perpetrators then fired a shot at him, which did not hit the target. During the further pursuit the perpetrators managed to escape in the darkness.’

A unique NSB document for the regional collector!

Article number: 11224

 

Origineel WWII Nederlands NSB document mbt een verzetsactie in Hillegom (Zuid-Holland) 

Dit Nederlandse NSB document is in goede conditie, dateert van 16 september 1943 en hierop staat informatie over een verzetsactie in Hillegom (Zuid-Holland).
Dit NSB document werd bewaard aan de Maliebaan 31 op de NSB Pers afdeling.

‘Moordaanslag op groepsleider der N.S.B.
Twee onbekende mannen hebben in den avond van 5-9-1943 te 22.30 uur een moordaanslag gepleegd op den groepsleider der N.S.B. Theodorus van der Rijp, die op dat tijdstip met zijn vrouw uit de bioscoop kwam. Op de Meerstraat te Hillegom werd hem een revolver in den hals gedrukt. Hij bukte zich direct en draaide zich om, waarop hij een hard voorwerp tegen het hoofd kreeg, waardoor hij een kleine wond opliep. Hierna vluchtten de daders. De groepsleider zette onmiddellijk de achtervolging in. Een der daders loste hierop een schot op hem, dat geen doel trof. Bij de verdere achtervolging wisten de daders in de duisternis te ontkomen.’

Een uniek NSB document voor de regionale verzamelaar!

Artikelnummer: 11224

Out of stock

Category: