Original WWII Dutch May 1940 document Camp Waalsdorp

75 

The document is in good condition, dates from May 12, 1940 and allowed the engineer Rossum to be at the Dutch army camp Waalsdorp to build an internment camp for German prisoners.

During the May days of 1940 many German paratroopers were captured and there were plans to build a prisoner of war camp at Waalsdorp.
The document contains a stamp of the Depot Bataljon Grenadiers 3e Compagnie and was signed by the camp commander and 1st Lieutenant J.A. Dunnewijk.

A very unique document for the Dutch army collection!

Article number: 9794

 

Origineel WWII Nederlands mei 1940 document kamp Waalsdorp

Het document is in goede conditie, dateert van 12 mei 1940 en hiermee kon de ingenieur Rossum zich bevinden op het Nederlands legerkamp Waalsdorp om een Interneringskamp voor Duitse gevangenen te bouwen.

Tijdens de meidagen van 1940 werden er vele Duitse parachutisten gevangen genomen en men had plannen om hier een krijgsgevangenen kamp te bouwen.
Het document bevat een stempel van het Depot Bataljon Grenadiers 3e Compagnie en is ondertekend door de kamp commandant en 1ste luitenant J.A. Dunnewijk.

Een uniek document voor de Nederlands leger collectie!

Artikelnummer: 9794

In stock