Original WWI Dutch Veldpionier grouping Legerplaats Milligen

175 

Army base Milligen, also known as Camp Nieuw-Milligen, was opened on August 21, 1860. King Willem III officially made the Remonte Depôt available to the First Infantry Regiment from Grave. The regiment consisted of soldiers, riding wagons, horses, personnel and artillery pieces.

During the First World War, the Legerplaats became a mobilization camp for the Dutch army.
In 1919, some of the prisoners of war released by Germany were housed here to await their repatriation.

This set consists of an official construction report from 1915 of the 2e Compagnie Veldpioniers.
These had the task of building six wooden buildings in the camp.
It involved three horse stables, a sick stable, crew canteen and a guard building with detention room.
The report is very detailed and also includes six handwritten budgets describing what material should be used and what the price was.

A very unique set for a researcher or historian!

Article number: 9793

 

Origineel WWI Nederlands Veldpioniers rapport met begrotingen van legerplaats Milligen 

Legerplaats Milligen, ook wel bekend als Kamp Nieuw-Milligen werd geopend op 21 augustus 1860 stelde koning Willem III het Remonte Depôt officieel ter beschikking aan het Eerste regiment Infanterie uit Grave. Het regiment bestond uit soldaten, manegewagens, paarden, personeel en geschutstukken.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de Legerplaats een mobilisatiekamp voor het Nederlands leger.
In 1919 werd een deel van de door Duitsland vrijgelaten krijgsgevangenen hier opgevangen in afwachting van hun repatriëring.

Deze set bestaat uit een officieel bouwrapport uit 1915 van de 2e Compagnie Veldpioniers.
Deze hadden de taak om zes houten gebouwen te bouwen in de legerplaats.
Het ging om drie paardenstallen, een ziekenstal, manschappenkantine en een wachtgebouw met arrestantenlokaal.

Het rapport is zeer gedetailleerd en daarbij zitten ook  zes handgeschreven begrotingen waarop beschreven staat welk materiaal er gebruikt moest worden en wat de prijs daarvan was.

Een zeer unieke set voor een onderzoeker of historicus! 

Artikelnummer: 9793

In stock