Original WWII Dutch document regarding clothing for Rotterdammers who fled the bombardment

25 

The Dutch document is in used condition, dates from 27 June 1940 and contains information about the distribution of clothing for the Rotterdammers who had fled to The Hague from the bombing in May 1940.

A unique item for the regional collector!

Article number: 9800

 

Origineel WWII Nederlands document mbt kleding voor gevluchte Rotterdammers van het bombardement

Het Nederlandse document is in gebruikte conditie, dateert van 27 juni 1940 en bevat informatie over de uitreiking van kleding voor de Rotterdammers die naar Den Haag gevlucht waren vanwege het bombardement in mei 1940.

Een uniek item voor de regionale verzamelaar!

Artikelnummer: 9800

In stock