Original WWII South African fascists organization ‘Ossewabrandwag’ grouping J.D. Klerk

2.450 

The grouping is in good condition and belonged to the South African J.D. Klerk who was an officer in the ‘Ossewabrandwag’ fascist movement in 1940.
It contains his membership document, membership pin 1st pattern, membership badge 2nd pattern, silver tie stickpin, handkerchief, slate desk set, pin of the leader Rensburg and a miniature national flag.

The Ossewabrandwag was of a fascist and extreme nationalist organization of Afrikaners who oppose British imperialism and it was founded in 1939.
Initially, the Ossewabrandwag was a cultural organization, but it gradually became more militant and paramilitary.
The Gryshemd division was held responsible for goons and acts of sabotage.
The Ossewa brandwag was in the hands of ‘commander-general’ J.H.J. van Rensburg, who was pro-National Socialist.
Johannes van Rensburg became Secretary of Justice (under Smuts as Minister) in 1933.
As Secretary, he traveled overseas to Germany where he met Adolf Hitler, Hermann Goring, and other top Nazi officials.
He was greatly impressed with Hitler’s leadership and the discipline he observed in Germany.
Many of the Ossewabrandwag members were imprisoned by the British during World War II.
Many members committed sabotage, they dynamited electrical power lines and railroads and cut telegraph and telephone lines.
These types of acts were going too far for most Afrikaners, and Malan ordered the National Party to break with the OB in 1942.
In September 1942 the Ossewabrandwag was banned by Prime Minister Jan Christian Smuts.
Some of its leaders, including B.J. Vorster – who would later become state president – was imprisoned.
The movement remained active underground for several years, but disappeared in the course of the 1950s.

A very rare grouping for the collaboration or World War II collection!

Article number: 7782

 

Originele WWII Zuid-Afrikaanse fascistische beweging ‘Ossewabrandwag’ set J.D. Klerk

De set is in goede conditie en behoorde toe aan de Zuid-Afrikaan J.D. Klerk die in 1940 een officier was binnen de fascistische beweging ‘Ossewabrandwag’.
Het bevat zijn Ossewabrandwag lidmaatschap document, 1ste model ledenspeld, 2de model ledenspeld, zilveren dasspeld, zakdoek, bureau set van leisteen, kartonnen speld van leider Rensburg en een miniatuur vlaggetje.

De Ossewabrandwag was van een fascistische en extreem nationalistische organisatie van Afrikaners die zich verzette tegen het Britse imperialisme en werd opgericht in 1939.
Aanvankelijk was de Ossewabrandwag een culturele organisatie, maar geleidelijk werd het militanter en paramilitair.
De divisie Gryshemd werd verantwoordelijk gehouden voor knokploegen en sabotagedaden.
De Ossewabrandwag was in handen van ‘commandant-generaal’ J.H.J. van Rensburg, die pro-nationaal-socialistisch was.
Johannes van Rensburg werd in 1933 minister van Justitie (onder Smuts als minister).
Als secretaris reisde hij naar het buitenland.
In Duitsland ontmoette hij Adolf Hitler, Hermann Goring en andere nazi-topfunctionarissen.
Hij was enorm onder de indruk van Hitler’s leiderschap en de discipline die hij in Duitsland observeerde.
Veel van de Ossewabrandwag leden werden tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Britten gevangengezet.
Veel leden hebben sabotage gepleegd, ze hebben elektriciteitsleidingen en spoorwegen opgeblazen en telegraaf- en telefoonlijnen doorgesneden.
Dit soort daden gingen de meeste Afrikaners te ver en Malan gaf de Nationale Partij in 1942 het bevel met de Ossewabrandwag te breken.
In september 1942 werd de Ossewabrandwag door premier Jan Christian Smuts verboden.
Enkele van zijn leiders, waaronder B.J. Vorster – die later staatspresident zou worden – werden gevangengezet.
De beweging bleef enkele jaren ondergronds actief, maar verdween in de loop van de jaren vijftig.

Een zeer zeldzame groep voor de collaboratie of Tweede Wereldoorlog collectie!

Artikelnummer: 7782

Uitverkocht

Categorie: