Original WWII Dutch NSB remembrance book – Fritz Schmidt

695 

The rare NSB book with brochure are ​​in good condition and were published on the occasion of the death of Generalkommissar and Hauptdienstleiter Fritz Schmidt.
The book contains many photos related to Fritz Schmidt and dates from 1943.
Together with the remembrance book comes a related brochure about the death of Hauptdienstleiter Fritz Schmidt.
The brochure ‘Bij den Dood van Commissaris-Generaal Schmidt was written by NSB leader Anton Mussert and published in the NSB newspaper Volk en Vaderland on July 2, 1943.

Fritz Schmidt was born on November 19, 1903 in Eisbergen during the war he was the Generalkommissar zur besonderen Verwendung in the Netherlands.

To this end, he maintained close relations with the NSB and arranged for the republishing of the anti-Semitic magazine De Misthoorn.

In the course of 1943, Schmidt, as a representative of the NSDAP and protector of Mussert, came into increasingly sharp conflict with Rauter and thus with Reichsführer-SS Himmler. Schmidt was accused of playing the NSDAP and the SS against each other.

On June 26, 1943, Schmidt was killed near Chartes in France when he fell or jumped from a moving train with a large committee on an inspection tour of the Atlantic Wall.
Whether it was a suicide or a murder is not entirely certain.

Number of pages: 32
Only a few examples of these are known!
A stunning set for the collaboration or NSB collection!

Article number: 7781

 

Origineel WWII Nederlands NSB boek – Ter herkenning aan Generalkommissar z.b.V. Hauptdienstleiter Fritz Schmidt

Het zeldzame NSB boek en de brochure zijn in goede conditie en werden uitgegeven naar aanleiding van de dood van Generalkommissar en Hauptdienstleiter Fritz Schmidt.
Het boek bevat vele foto’s mbt tot Fritz Schmidt en dateert uit 1943.
Samen met het boek komt de brochure ‘Bij den dood van Commissaris-Generaal Schmidt’ welke geschreven werd door NSB leider Anton Mussert en tevens gepubliceerd werd in de NSB Volk en Vaderland krant op 2 juli 1943.

Fritz Schmidt werd geboren op 19 november 1903 in Eisbergen tijdens de oorlog was hij de Generalkommissar zur besonderen Verwendung in Nederland.

Hij onderhield daartoe nauwe relaties met de NSB en zorgde voor het weer uitgeven van het antisemitische blad De Misthoorn. 

In de loop van 1943 kwam Schmidt als representant van de NSDAP en beschermer van Mussert steeds scherper in conflict met Rauter en daarmee met Reichsführer-SS Himmler.
Schmidt werd ervan beticht de NSDAP en de SS tegen elkaar uit te spelen.

Op 26 juni 1943 kwam Schmidt om het leven bij Chartes in Frankrijk toen hij, met een groot comité op inspectietocht van de Atlantikwall, uit een rijdende trein viel of sprong.
Of het een zelfmoord of een moord was is niet geheel zeker. 

Aantal pagina’s: 32
Slecht een klein aantal van deze boeken zijn bekend!
Een bijzondere set voor de collaboratie of NSB collectie!

Artikelnummer: 7781

Out of stock

Category: