Original WWII Nederlandsche Arbeidsdienst penal list card – Rotterdam

45 

The Nederlandsche Arbeidsdienst penal list card is in good condition, dates from 1942 and belonged to NAD member Bertus Smits.

He was convicted in Rotterdam for burglary and theft.

The crimes committed by the NAD members were kept on these cards.
A very unique card for the collaboration or NAD collection!

Article number: 9629

 

Originele WWII Nederlandsche Arbeidsdienst straflijst kaart – Rotterdam 

De Nederlandsche Arbeidsdienst straflijst kaart is in goede conditie, dateert uit 1942 en behoorde tot NAD lid Bertus Smits.

Hij werd veroordeeld in Rotterdam voor inbraak en diefstal.
Op deze kaarten werden de misdrijven van de NAD leden bijgehouden.

Een zeer unieke kaart voor de collaboratie of NAD verzameling!

Artikelnummer: 9629

In stock