Original WWII Nederlandsche Arbeidsdienst penal list card – Heerlen / Maastricht

45 

The Nederlandsche Arbeidsdienst penal list card is in good condition, dates from 1942 and belonged to NAD member Doctor Riekele.

He was convicted several times in Heerlen and Maastricht for poaching.
The crimes committed by the NAD members were kept on these cards.

A very unique card for the collaboration or NAD collection!

Article number: 9625

 

Originele WWII Nederlandsche Arbeidsdienst straflijst kaart – Heerlen / Maastricht

De Nederlandsche Arbeidsdienst straflijst kaart is in goede conditie, dateert uit 1942 en behoorde tot NAD lid Dokter Riekele.

Hij werd diverse malen veroordeeld in Heerlen en Maastricht voor stroperij.
Op deze kaarten werden de misdrijven van de NAD leden bijgehouden.

Een zeer unieke kaart voor de collaboratie of NAD verzameling!

Artikelnummer: 9625

In stock