Original WWII German ‘Verdienstkreuz des ordens von Deutschen Adler Erster Stufe’ citation from Dutch SS member and archaeologist Geerto Aeilko Sebo Snijder (Personally awarded by Adolf Hitler)

995 

This German ‘Verdienstkreuz des orders von Deutschen Adler Erster Stufe’ citation comes from the Dutch archaeologist, Dutch SS and NSB member Geerto Aeilko Sebo Snijder which he received personally from Adolf Hitler on November 4, 1938 in Berlin.

Hitler’s signature is a print but that of State Minister Otto Meißner is hand-signed.

Geerto Aeilko Sebo Snijder was born on June 25, 1896 in Winterswijk and in 1922 he married a German manufacturer’s daughter.

Beginning in 1928, Snijder became involved with the Nederlandsch-Duitse Vereeniging (Dutch-German Association), where he devoted himself for years in a row to improving relations between the two countries.

In 1928, Snijder was appointed extraordinary professor of archaeology at the University of Amsterdam. His perhaps greatest achievement was the creation of the Allard Pierson Museum, which opened in November 1934. His involvement with this museum had brought Snijder great acclaim at home and abroad. His scholarly research work and his many publications were well received. Before 1940, Snijder was a highly respected scholar at home and abroad.

In the last years before World War II, Snijder’s scholarly work increasingly came second to his zeal for the new German National Socialist order. Indeed, Snijders very positive view of Germany was strongly influenced by the developments on our eastern border. This was also noticeable in Germany itself. In 1937 he received the Goethe Medal for Arts and Sciences there for his archaeological achievements. In 1938 he received from the hands of Hitler himself the Cross of Merit of the Order of the German Eagle erster Stufe. During those years, Snijder decided to make his contribution, wherever he could, to the eventual victory of National Socialist Germany.

Immediately after the capitulation on May 14, 1940, Snijder became an active collaborator. In his own words, he did so out of his desire to be able to give the Netherlands its own place in what he saw as an inescapable German National Socialist Europe. At Seyss-Inquart’s request, Snijder had put himself in charge of founding the Nederlandse Kultuurkring.

Snijder also collaborated on the establishment in February 1941 of the Nederlandsche Duitsche Kultuurgemeenschap. Mussert soon spoke out against both bodies, fearful as he was of too strong a German influence in both fields. In November 1940, shortly after its founding, Snijder had signed up as a member of the Dutch SS. Only many months later, in July 1941, he signed up as a member of the National Socialist Movement (NSB).

In 1943, Snijder also became president of the Volksche Werkgemeenschap. This was a kind of mantle organization of the Nederlandsche SS, and its purpose was to study the common ancestry and heritage of the Dutch and German people. Later its name changed to Germaansche Werkgemeenschap Nederland.

A very rare citation which came personally from Adolf Hitler for the collaboration or NSB collection! 

Article number: 11792

 

Originele WWII Duitse ‘Verdienstkreuz des ordens von Deutschen Adler Erster Stufe’ oorkonde van Nederlands SS lid en archeoloog Geerto Aeilko Sebo Snijder (Persoonlijk ontvangen van Adolf Hitler)

Deze Duitse ‘Verdienstkreuz des orders von Deutschen Adler Erster Stufe’ oorkonde is afkomstig van de Nederlandse archeoloog, Nederlandse SS en NSB lid Geerto Aeilko Sebo Snijder welke hij persoonlijk van Adolf Hitler ontving op 4 november 1938 in Berlijn.

De handtekening van Hitler is een druk maar die van staatsminister Otto Meißner is met de hand gesigneerd.

Geerto Aeilko Sebo Snijder werd geboren op 25 juni 1896 in Winterswijk en in 1922 trouwde hij met een Duitse fabrikantendochter.

Vanaf 1928 raakt Snijder betrokken bij de Nederlandsch-Duitse Vereeniging, waar hij zich jaren achtereen inzette voor verbetering van de betrekkingen tussen beide landen.

In 1928 werd Snijder benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn wellicht grootste prestatie was de totstandkoming van het Allard Pierson Museum, dat in november 1934 werd geopend. Zijn bemoeienissen met dit museum hadden Snijder in binnen- en buitenland grote waardering gebracht. Zijn wetenschappelijk onderzoekswerk en zijn vele publicaties vielen een goede ontvangst ten deel. Voor 1940 was Snijder een in binnen- en buitenland zeer gerespecteerd geleerde.

In de laatste jaren voor de Tweede Wereldoorlog kwam Snijders wetenschappelijke werk steeds meer op de tweede plaats in vergelijking met zijn ijveren voor de nieuwe Duitse nationaalsocialistische orde. Snijders zeer positieve visie op Duitsland was namelijk sterk beïnvloed door de ontwikkelingen aan onze Oostgrens. Dit viel ook op in Duitsland zelf. In 1937 ontving hij daar de Goethe-medaille voor Kunsten en Wetenschappen voor zijn archeologische prestaties.
In 1938 ontving hij uit de handen van Hitler zelf het Kruis van Verdienste van de Orde van de Duitse Adelaar erster Stufe. In die jaren heeft Snijder besloten om, waar hij maar kon, zijn bijdrage te leveren aan de uiteindelijke overwinning van het nationaalsocialistische Duitsland.

Al direct na de capitulatie op 14 mei 1940 werd Snijder een actieve collaborateur. Naar eigen zeggen deed hij dat vanuit zijn wens om Nederland een eigen plaats te kunnen geven in het in zijn ogen onontkoombare Duitse nationaalsocialistische Europa. Op verzoek van Seyss-Inquart had Snijder zich belast met de oprichting van de Nederlandse Kultuurkring.

Ook werkte Snijder mee aan de oprichting in februari 1941 van de Nederlandsche Duitsche Kultuurgemeenschap. Mussert sprak zich al snel uit tegen beide gremia, beducht als hij was voor een te sterke Duitse invloed op beide velden. In november 1940, vlak na de oprichting ervan, had Snijder zich aangemeld als lid van de Nederlandse SS. Pas vele maanden later, in juli 1941 meldde hij zich aan als lid van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB).

In 1943 werd Snijder ook voorzitter van de Volksche Werkgemeenschap. Dit was een soort mantelorganisatie van de Nederlandsche SS en zij had tot doel de gemeenschappelijke afkomst en erfgoed van het Nederlandse en het Duitse volk te bestuderen. Later veranderde haar nam in Germaansche Werkgemeenschap Nederland.

Een zeer bijzondere oorkonde welke persoonlijk door Adolf Hitler uitgereikt werd aan een Nederlandse collaborateur!

Artikelnummer: 11792

Out of stock

Category: