Original WWII German Luftwaffe Flak-abteilung 701 porcelain plate

200 

The plate is in good condition and it was a Christmas present for the members of Flak-Abteilung 701.
History Flak-Abteilung 701:
Set up on August 26, 1939 in Breslau from parts of Flak Regiment 7.
The division was subordinated to the Koluft of the 10th Army and took part in the Polish campaign.
In 1940 the division was subordinate to the 1st Army in France.
From July 1940 the department in Nantes was under the staff of Flak Regiment 202.
In December 1940, the department moved to Nantes, where it was subordinated to the staff of Flak Regiment 40.
In May 1941 the department came to St. Nazaire. From June 1941 the division took part in the Russian campaign with the 9th Army.
In 1942/43 she was deployed in the Orel area.
From January 1944, the department was subordinate to the staff of Flak Regiment 34 in the 12th Flak Division, and from March 1944 to the staff of Flak Regiment 21 in the 10th Flak Brigade.
In September 1944 she was placed under the staff of Flak Regiment 134 in the 17th Flak Division.
In January 1945 the division was deployed in the Baranov bridgehead, where it suffered heavy losses. Then the department was on the Oder.
Diamater plate: 29 cm.

Perfect for the World War II or FLAK collection!

Article number: 6845
Origineel WWII Duits porseleinen bord – Flak-Abteilung 701 
Het bord is in een goede conditie en het betreft een kerstcadeau voor de mannen van Flak-Abteilung 701.

Geschiedenis Flak-Abteilung 701:

Op 26 augustus 1939 in Breslau opgezet vanuit delen van Flak Regiment 7.
De divisie was ondergeschikt aan de Koluft van het 10e leger en nam deel aan de Poolse campagne.
In 1940 was de divisie ondergeschikt aan het 1e Leger in Frankrijk.
Vanaf juli 1940 stond de afdeling in Nantes onder de staf van Flak Regiment 202.
In december 1940 verhuisde de afdeling naar Nantes, waar het ondergeschikt werd gemaakt aan de staf van Flak Regiment 40.
In mei 1941 kwam de afdeling naar St. Nazaire. Vanaf juni 1941 nam de divisie deel aan de Russische campagne met het 9e leger.
In 1942/43 werd ze ingezet in het gebied van Orel. Vanaf januari 1944 was de afdeling ondergeschikt aan de staf van Flak Regiment 34 van de 12th Flak Division, vanaf maart 1944 aan de staf van Flak Regiment 21 van de 10th Flak Brigade.
In september 1944 werd ze geplaatst onder de staf van Flak Regiment 134 in de 17th Flak Division.
In januari 1945 werd de divisie ingezet in het bruggenhoofd van Baranov, waar ze zware verliezen leed. Toen stond de afdeling aan de Oder.
Diameter afmeting: 29 cm.

Perfect voor de Tweede Wereldoorlog of FLAK collectie!

Artikelnummer: 6845

Op voorraad

Categorieën: ,