Original WWII Dutch SS-Freiwilligen-Grenadier-Brigade Landstorm Nederland collar tabs

1.295 

The set is in slightly used condition and belonged to enlisted men Dutch volunteer of the SS-Freiwilligen-Grenadier-Brigade Landstorm Nederland.
This set is produced in the Netherlands it has the the ‘Landstorm’ metal insignia on the front.
The unit was established on May 12, 1943 under the name “Landwacht Nederland”, but was renamed “Landstorm Nederland” on October 16, 1943. This name was on it for more than a year and from November 1, 1944 the regiment became a brigade.
The name was changed to SS-Freiwilligen-Grenadier-Brigade Landstorm Nederland.
From February 10, 1945, when the brigade was now a division, the name was changed to 34. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Landstorm Nederland.

The unit first took action in early September 1944 against the British north of Hasselt and near Wijnegem.
The 1st battalion at Hasselt was no match for the British, but victories were booked at Wijnegem and the Allied bridgehead over there was destroyed.
On September 17, 1944, the 3rd battalion (about 600 men) were deployed during the battle of Arnhem.
They were assigned to the 9. SS-Panzer-Division Hohenstaufen as part of Kampfgruppe Spindler.
Spindler kept the poor trained and lightly armed battalion in reserve.
On September 23, it was deployed against the Polish parabrigade near Elst.
Their attack was repelled effortlessly.
During and after the battle many ‘Landstormers’ deserted.
After the battle at Elst, the battalion was withdrawn from the frontline and sent to the Betuwe to be rebuilt.

On February 10, 1945, the brigade was transformed into 34th SS Freiwilligen Grenadier Division Landstorm Nederland.
Division status was purely theoretical, as it barely had the strength of a brigade.
The 83rd regiment took up positions on the Betuwe behind the Maas and the Waal and the 84th regiment was stationed south of the Veluwe.

Opposite them was the 49th British Infantry Division and the Princess Irene Brigade.
This led to the unique situation on the Western Front that countrymen had fought each other.
The 34th SS Freiwilligen Grenadier Division Landstorm Nederland finally surrendered in Veenendaal on May 10, 1945.

A very rare and hard to find set in good condition for the collaboration or World War II collection!

Article number: 5593

 

 

Originele WWII Nederlandse SS-Freiwilligen-Grenadier-Brigade Landstorm Nederland set kraagspiegels

De set is in een licht gebruikte staat en is afkomstig van een Nederlandse vrijwilliger van de SS-Freiwilligen-Grenadier-Brigade Landstorm Nederland.
Het betreft een paar manschappen kraagspiegels, welke voorzien is van het Landstorm Nederland embleem.
De eenheid werd opgericht op 12 mei 1943 onder de naam ‘Landwacht Nederland’, maar werd hernoemd naar ‘Landstorm Nederland’ op 16 oktober 1943.
Deze naam droeg het langer dan een jaar en vanaf 1 november 1944 werd het regiment een brigade.
De naam werd aangepast naar SS-Freiwilligen-Grenadier-Brigade Landstorm Nederland.
Vanaf 10 februari 1945, toen de brigade inmiddels een divisie was, werd de naam aangepast naar 34. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Landstorm Nederland.

De eenheid kwam voor het eerst in actie begin september 1944 tegen de Britten ten noorden van Hasselt en bij Wijnegem.
Het 1ste bataljon bij Hasselt was niet opgewassen tegen de Britten maar bij Wijnegem werden er overwinningen geboekt en werd het geallieerde bruggenhoofd vernietigd.

Op 17 september 1944 werd het 3e bataljon (zo’n 600 man) ingezet tijdens de slag om Arnhem.
Ze werden ingedeeld bij de 9. SS-Panzer-Division Hohenstaufen als onderdeel van Kampfgruppe Spindler.
Spindler hield het slecht opgeleide en licht bewapende bataljon in reserve.
Op 23 september werd het ingezet tegen de Poolse parabrigade nabij Elst.
Hun aanval werd moeiteloos afgeslagen.
Tijdens en na het gevecht deserteerden vele Landstormers.
Na de strijd bij Elst werd het bataljon uit de frontlijn teruggetrokken en naar de Betuwe gestuurd om opnieuw te worden opgebouwd.

Op 10 februari 1945 werd de brigade omgevormd tot 34e SS Freiwilligen Grenadier Divisie Landstorm Nederland. De status van divisie was louter theoretisch, want ze had nauwelijks de sterkte van een brigade.
Het 83e regiment nam posities in op de Betuwe achter de Maas en de Waal en het 84e regiment was gelegerd ten zuiden van de Veluwe.

Tegenover hen lag de 49e Britse infanteriedivisie en de Prinses Irene Brigade.
Dit leidde tot de unieke situatie aan het westelijke front dat landgenoten elkaar bevochten.
De eenheid gaf zich uiteindelijk over in Veenendaal op 10 mei 1945.

Een unieke en zeer zeldzame set Nederlandse SS emblemen voor de Tweede Wereldoorlog of collaboratie collectie!

Artikelnummer: 5593

Out of stock

Category: