Original WWII Dutch poster Middelburg 1944

65 

The Dutch poster is in good condition, dates from February 10, 1944 and comes from Middelburg (Zeeland).

“Evacuation of homes, etc.

The mayor of Middelburg announces that the German authorities have reduced the period of 24 hours that was allowed to several residents for eviction from today to 3 hours.

Dimensions: 25 x 21 cm.

An interesting poster for the regional collector!

Article number: 9139

 

Originele WWII Nederlandse poster Middelburg 1944

De Nederlandse poster is in goede conditie, dateert van 10 februari 1944 en is afkomstig uit Middelburg (Zeeland).

”Ontruiming woningen c.a. 

De burgemeester van Middelburg maakt bekend dat door de Duitsche autoriteiten ingaande heden de termijn van 24 uur, die aan meerdere inwoners voor ontruiming was toegestaan, is teruggebracht op 3 uur.”

Afmetingen: 25 x 21 cm.

Een interessante poster voor de regionale verzamelaar!

Artikelnummer: 9139

Uitverkocht

Categorie: