Original WWII Dutch NSB signed document by J.Meulenberg

100 

This Dutch NSB document is in good condition, dated June 26, 1943, and belonged to J. Meulenberg.
J. Meulenberg was the general agent of the deputy leader and Heerband leader.

‘Comrade,
In answer to your letter dated June 15 last, in which you request on behalf of Comrade Ernst Voorhoeve, Sturmmann Hans Mulder, number. 150.088, to be recalled, I inform you that we have passed on your request to the relevant German authority.
Hou Zee! (J.Meulenberg)’

An interesting signed letter for the NSB or collaboration collection!

Article number: 11564

 

Origineel WWII Nederlands NSB document gesigneerd door J.Meulenberg 

Dit Nederlandse NSB document is in goede conditie, dateert van 26 juni 1943 en is afkomstig van J. Meulenberg.
J. Meulenberg was de algemeen gemachtigde van den plaatsvervangend leider en Heerband leider.

‘Kameraad,
In antwoord op Uw schrijven d.d. 15 juni j.l., waarin U namens Kameraad Ernst Voorhoeve verzoekt, Sturmmann Hans Mulder, stamboek. 150.088, terug te roepen, deel ik U mede, dat wij Uw verzoek aan de desbetreffende Duitsche instantie hebben doorgegeven.
Hou Zee! (J.Meulenberg)’

Een interessante gesigneerde brief voor de NSB of collaboratie verzameling!

Artikelnummer: 11564

 

In stock