Original WWII Dutch Nationale Jeugdstorm document from Schuilenburg regarding flyers and leaflets

65 

This Dutch Nationale Jeugdstorm document is in good condition, dated Sept. 16, 1942, and was sent to NSB Schuilenburg by Hopman W. van Veen.

‘Comrade,
As promised at the time, I enclose a number of pamphlets and leaflets from the Amsterdam region of the National Youth Storm, to complete your collection. The small bill that says not to go and see the Youth Storm is also one of our publications.
Hou Zee! Head of Department IV.

W. van Veen, Hopman.’

Unique to the Jeugdstorm or collaboration collection!

Article number: 11563

 

Origineel WWII Nederlands Nationale Jeugdstorm document Schuilenburg

Dit Nationale Jeugdstorm document is in goede conditie, dateert van 16 september 1942 en werd verstuurd naar de NSB’er Schuilenburg door Hopman W. van Veen.

‘Kameraad,
Zoals indertijd toegezegd, doe ik U bijgaand toekomen een aantal pamfletten en strooibiljetten van de streek Amsterdam van den Nationale Jeugdstorm, ter aanvulling van Uw verzameling. Het kleine biljet, waarop staat, dat men niet naar den Jeugdstorm moet gaan kijken, is ook een uitgave van ons.
Hou Zee! Hoofd Afdeling IV.
W. van Veen, Hopman.’

Uniek voor de Jeugdstorm of collaboratie verzameling!

Artikelnummer: 11563

In stock