Original WWII Dutch NSB Opvoedersgilde letter F.Breedvelt

50 

The letter is in used condition and was sent by the Secretary of the Opvoedersgilde Dr. F. Breedvelt and he sent this to a NSB member in Nijkerk on October 16, 1942.

‘Dear Professional,

In connection with an application submitted by you, I have been asked to advise on this.
Since you are not a member of the Opvoedersgilde and so there are no data from you in my archive, it is very difficult to give this advice.
I would therefore appreciate it very much if you would provide me with some information about your marital status, powers and activities and if necessary give me the names of one or more persons who can judge your work.
Furthermore, I should like to know what your attitude is towards the Opvoedersgilde; some information about this guild that I forward to you.
Looking forward to your messages, I remain with kind regards,

The Secretary of the Opvoedersgilde”

An interesting Opvoedersgilde letter for the collaboration or NSB collection!

Article number: 8986

 

Originele WWII Nederlandse NSB brief Opvoedersgilde 

De brief is in gebruikte conditie en werd verstuurd door de Secretaris van het Opvoedersgilde Dr. F. Breedvelt en hij stuurde dit naar een NSB lid in Nijkerk op 16 oktober 1942.

”Waarde Beroepsgenoot,

In verband met een door U ingezonden sollicitiatie, is mij gevraagd advies daarover uit te brengen.
Daar U geen lid van het Opvoedersgilde bent en in mijn archief dus geen gegevens van U berusten, is het zeer lastig dit advies te geven.
Ik zou het daarom zeer op prijs stellen, indien U mij eenige gegevens over Uw burgelijken staat, bevoegdheden en werkzaamheden zoudt willen verstrekken en mij eventueel de namen van een of meer perwsonen zoudt willen noemen, die Uw werk kunnen beoordelen.
Voorts zou ik gaarne willen vernemen, hoe Uw houding is ten opzichte van het Opvoeders gilde; eenige gegevens over dit gilde die ik U inliggend toekomen.
Uw berichten met belangstelling tegemoetziende, verblijf ik met kamaraadschappelijken groet,

De Secretaris van het Opvoedersgilde”

Een interessante Opvoedersgilde brief voor de collaboratie of NSB verzameling!

Artikelnummer: 8986

Op voorraad

Categorieën: ,