Original WWII Dutch NSB letter ‘NSB in Berlin (Germany)’

95 

The NSB letter is in used condition and comes from the wnd. Training leader for the NSB in Germany Arn. Etman.
The letter was sent from Berlin to the Netherlands in 1944 and contains special information about a bombing raid on Berlin.

‘Comrade,

Special measures to simplify dispatch delayed the delivery of this third chapter. With the continuation of our speaker course and the training material ready for December, the first major bombardment of Berlin destroyed our office in Rankestrasse, and everything was lost. As a result, it is not until now that the third formation chapter, which was intended for November, can be sent to you.

I am convinced that you will justify this delay, and that you will not be discouraged by this setback.

In the year of retaliation, 1944, we will set to work with fresh courage and ensure that the Formation now finally reaches the level at which it should have been for a long time.

A great task awaits us, perhaps very soon: let us be ready then.

Please ensure that your correct name and address, together with the number of copies of the training lessons ordered by you, are again known or sent to the address: Kassstrasse 60, Emmerich a. Rh..

Correspondence that has not yet been answered should also be sent to this address.

Hou Zee!

the wnd. Training leader for Germany!

arn. Etman.’
Objects related to the NSB in Germany are very scarce.

A very rare NSB letter for the collaboration or NSB collection!

Article number: 8795

 

Originele WWII Nederlandse NSB brief van de NSB in Duitsland (Berlijn)

De NSB brief is in gebruikte conditie en afkomstig van de wnd. Vormingsleider voor de NSB in Duitschland Arn. Etman.
De brief werd in 1944 vanuit Berlijn verstuurd naar Nederland en bevat bijzondere informatie over een bombardement op Berlijn.

‘Kameraad,

Bijzondere maatregelen ter vereenvoudiging der verzending vertraagden van de aflevering van dit derde hoofdstuk. Toen het, met de voortzetting van onzen sprekerscursus en de vormingsstof voor December, voor verzending gereed lag, vernielde het eerste groote bombardement op Berlijn ons bureau in de Rankestrasse, waarbij alles verloren ging. Daardoor kan eerst nu het derde vormingshoofdstuk, dat voor November bestemd was, aan U worden afgezonden.

Ik houd mij overtuigd, dat U deze vertraging zult billijken, en U door dezen tegenslag niet zult hebben laten ontmoedigen.

In het jaar der vergelding, 1944, gaan wij met een frisschen moed aan den slag en zorgen wij ervoor, dat de Vorming nu eindelijk het peil bereikt waarop zij reeds lang had moeten staan.

Een grootste taak wacht ons, misschien zelfs zeer binnenkort: laten wij zorgen dan gereed te zijn.

U gelieve ervoor zorg te dragen, dat Uw juiste naam en adres met het aantal door U bestelde exemplaren van de vormingslessen, opnieuw bekend zijn of worden gemaakt aan het adres: Kassstrasse 60, Emmerich a. Rh.. 

Ook nog niet beantwoorde correspondentie gelieve U aan dit adres te willen rappelleeren.

Hou Zee!

De wnd. Vormingsleider voor Duitschland!

Arn. Etman.’

Object mbt tot de NSB in Duitschland zijn zeer schaars.
Een bijzondere NSB brief voor de collaboratie of NSB verzameling!

Artikelnummer: 8795

Uitverkocht

Categorie: