Original WWII Dutch NSB leader Anton Mussert letter

750 

The NSB letter is in good condition and was typed and hand-signed by NSB leader Anton Mussert on May 21, 1937.
He did this at the NSB headquarters in Utrecht.

‘Comrades,

Please all receive my heartfelt thanks for your congratulations on the occasion of my birthday, this day has given me proof that the solidarity, sacrifice and camaraderie in our Movement has once again grown. I rejoice very much in this, because only in united cooperation can we win the difficult and arduous battle. With my best wishes to your group,

And friendly regards,

Hou Zee! The general leader.
Mussert.
The Comrades of Group 4, Circle 24,
Amsterdam-Z-Stadion’

A very rare letter from NSB leader Anton Mussert! 

Article number: 11935

 

Originele WWII Nederlandse NSB brief Anton Mussert 

De NSB brief is in goede conditie en werd getyped en met de hand gesigneerd door NSB leider Anton Mussert op 21 mei 1937.
Dit deed hij op het NSB hoofdkwartier in Utrecht.

‘Kameraden,

Ontvangt allen mijn hartelijken dank voor Uwe gelukwenschen ter gelegenheid van mijn verjaardag, deze dag heeft mij een bewijs gegeven dat de saamhoorigheid, offervaardigheid en kameraadschap in onze Beweging wederom is gegroeid.
Ik verheug mij daarin zeer, omdat alleen in eendrachtige samenwerking wij den moeilijken zwaren strijd kunnen winnen.
Met mijn beste wensen voor uw groep,

En kameraadschappelijke groet,

Hou Zee!
De algemeen leider.
Mussert.

Den Kameraden van
Groep 4, Kring 24,
Amsterdam-Z-Stadion’

Een zeer bijzondere brief van NSB leider Anton Mussert!

Artikelnummer: 11935

In stock