Original WWII Dutch NSB districtsleader of Rotterdam set (3x Anton Mussert autograph)

1.750 

This Dutch NSB set is in good condition and comes from NSB districts leader of Rotterdam, L.Keers.
The set consists of his 1940 membership card and two promotion documents from NSB leader Anton Mussert stating that he became Group Formation Leader on April 21, 1941, the official promotion documents from Anton Mussert for Districtsleader of Rotterdam,  Kring leader, Temporary Kringsleader.
These last three promotion documents contain three hand signed autographs of NSB leader Anton Mussert!

Keers during the war lived in Rotterdam and Wassenaar.
Unique for the NSB or collaboration collection!

Article number: 11939

 

Originele WWII Nederlandse NSB ‘Districtsleider van Rotterdam’ set 

Deze Nederlandse NSB set is in goede conditie en is afkomstig van NSB Districtsleider van Rotterdam, L.Keers uit Wassenaar.
De set bestaat uit zijn lidmaatschapskaart uit 1940 en twee benoemingen van NSB leider Anton Mussert waarop staat dat hij Groepsvormleider werd op 21 april 1941 en drie officiële promotie benoeming documenten voor Districtsleider van Rotterdam, Kringleider en plaatsvervangend Kringleider.
Deze laatste drie benoeming documenten bevatten allen een handgesigneerde handtekening van NSB leider Anton Mussert!
Keers was tijdens de oorlog woonachtig in Rotterdam en Wassenaar.
Uniek voor de collaboratie verzameling!

Artikelnummer: 11939

 

In stock