Original WWII Dutch NSB document regarding the return of Zondervan from the Eastern Front

60 

This Dutch NSB letter is in good condition, dates from 1942 and was sent by NSB Heerban leader W.P.Harten to the leader of the main Press and Propaganda Department Max Blokzijl in Utrecht.

‘Herewith I have the honor to invite you to the ceremony, which will be connected with the renewed acceptance of the command of the W.A. by the Commander returning from the Eastern Front, Mr. A.J. Zondervan.
Saturday October 3 at half past five the leader of the NSB and the commander of the W.A. will address the weathermen on the Dom square in Utrecht, after which a passing march will take place on the Maliebaan near the W.A. headquarters, Maliebaan 76.
You are requested to be present at 17.15 at the latest, as the Leader will arrive at 17.20 already.
Should you make use, please inform us.
Hou Zee! The Chief of Staff, The Heerban Leader, W.P.Harten.’

An interesting NSB document for the collaboration collector!

Article number: 11492

 

Origineel WWII Nederlands NSB document mbt de terug van Zonder van het Oostfront

Deze Nederlandse NSB brief is in goede conditie, dateert uit 1942 en werd verstuurd door NSB Heerbanleider W.P.Harten naar de leider van de hoofdafdeling Pers en Propaganda Max Blokzijl in Utrecht.

‘Hierbij heb ik de eer U uit te noodigen tot de plechtigheid, die aan de hernieuwde aanvaarding van het commando der W.A. door den van het Oostfront teruggekeerden Commandant, Mr. A.J. Zondervan, zal zijn verbonden.
Zaterdag 3 oktober om half zes zullen de Leider der NSB en de Commandant der W.A. de weermannen toespreken op het Domplein te Utrecht, waarna een voorbijmarsch zal plaats vinden op de Maliebaan ter hoogte van het Stafkwartier der W.A., Maliebaan 76.
U wordt verzocht uiterlijk te 17.15 uur aanwezig te zijn, daar de Leider reeds om 17.20 uur zal aankomen.
Mocht u gebruik maken, dan verzoek ik U dit te berichten.
Hou Zee! De Chef van den Staf, De Heerbanleider, W.P.Harten.’

Een interessant NSB document voor de collaboratie verzamelaar!

Artikelnummer: 11492

Out of stock

Category: