Original WWII Dutch NSB document regarding a resistance action in Wijkbrug (Drenthe)

30 

This Dutch NSB document is in good condition, dated October 1, 1943, and it contains information about a resistance action in Wijkbrug.
This NSB document was kept at Maliebaan 31 at the NSB Press Department.

On 25 September 1943 in Wijkbrug, municipality of De Wijk, two unknown persons robbed farmer Hendrik Oosterveen, who lived there, of his life by means of a pistol shot and wounded his spouse Aaltje Niet in the head by a pistol shot. The victim was a member of the N.S.B.

A unique NSB document for the regional collector!

Article number: 11217

 

Origineel WWII Nederlands NSB document mbt een verzetsactie in Wijkbrug (Drenthe)

Dit Nederlandse NSB document is in goede conditie, dateert van 1 oktober 1943 en hierop staat informatie over een verzetsactie.
Dit NSB document werd bewaard aan de Maliebaan 31 op de NSB Pers afdeling.

‘Twee onbekende personen hebben op 25 september 1943 te Wijkbrug, gemeente De Wijk, den aldaar wonende landbouwer Hendrik Oosterveen in zijn woning, door middel van een pistoolschot van het leven beroofd en dienst echtgenoot Aaltje Niet door een pistoolschot aan het hoofd verwond. Het slachtoffer was lid der N.S.B.’

Een uniek NSB document voor de regionale verzamelaar!

Artikelnummer: 11217

Out of stock

Category: