Original WWII Dutch NSB document regarding a resistance action in Loenen aan de Vecht / Hoorn

30 

This Dutch NSB document is in good condition, dated July 27, 1944 and it contains information about a resistance action in Loenen aan de Vecht/Hoorn.
This NSB document was kept at Maliebaan 31 at the NSB Press Department.

‘Concerning murdered comrade Willem van Duyn.
In the morning of July 27, approximately 9 to 9.30 a.m. on the Hulk (municipality of Berkhout) Willem van Duyn, born July 22, 1922 in Loenen aan de Vecht and living in Loenen aan de Vecht, was killed by gunfire.
B.176, Pedigree number 125312, Member of the Germanic SS under no. 1037, Landwacht in permanent service, as Rotten leader in Hoorn. This comrade was at the front for two years.
The fall comrade went on patrol on Thursday morning, with another land guard. At the Hulk they stopped a car and comrade van Duyn went into the car to check the identity cards etc. In the front seat were two persons, one of whom suddenly pointed a revolver at Comrade Van Duyn and almost shot him in the heart.
The Second Ranger, who probably didn’t have his weapon at the ready either, hid behind a tree and when he was ready to shoot, the car was so far ahead that he could do little more with his shots.’

A unique NSB document for the regional collector!

Article number: 11744

 

Origineel WWII Nederlands NSB document mbt een verzetsactie in Loenen aan de Vecht/Hoorn

Dit Nederlandse NSB document is in goede conditie, dateert van 27 juli 1944 en hierop staat informatie over een verzetsactie in Loenen aan de Vecht/Hoorn.
Dit NSB document werd bewaard aan de Maliebaan 31 op de NSB Pers afdeling.

‘Betreffende vermoorden kameraad Willem van Duyn.
In den morgen van 27 juli, ongeveer 9 a 9.30 uur aan de Hulk (Gemeente Berkhout) is gedood door revolverschoten Willem van Duyn, geboren 22 juli 1922 te Loenen aan de Vecht en woonachtig te Loenen aan de Vecht.
B.176, Stamboeknummer 125312, Lid der Germaansche SS onder no. 1037, Landwacht in vasten dienst, als Rottenleider te Hoorn. Deze kameraad was gedurende twee jaren aan het front.
De vallen kameraad is donderdagmorgen op patrouille gegaan, met nog een landwachter. Aan de Hulk hebben zij een auto aangehouden en is kameraad van Duyn in de wagen gegaan om de persoonsbewijzen enz te controleren. Op de voorbank zaten twee personen, waarvan een eensklaps een revolver op de kameraad Van Duyn richtte en hem bijna in het hart schoot.
De Tweede Landwachter, die waarschijnlijk zijn wapen ook niet in den aanslag had verschuilde zich achter een boom en toen hij voor het schieten gereed was, was de wagen zover dat hij weinig meer met zijn schoten kon uitrichten.’

Een uniek NSB document voor de regionale verzamelaar!

Artikelnummer: 11744

In stock