Original WWII Dutch NSB document regarding a resistance action in Herveld (Gelderland)

30 

This Dutch NSB document is in good condition, dated August 1, 1944 and it contains information about a resistance action in Herveld (Gelderland).
This NSB document was kept at Maliebaan 31 at the NSB Press Department.

‘Raid on distribution office
On July 20, 1944, four armed persons raided the distribution office in Herveld, municipality of Valburg. From the three police officers present the pistols were taken away and a large quantity of distribution documents was stolen.’

A unique NSB document for the regional collector!

Article number: 11747

 

Origineel WWII Nederlands NSB document mbt een verzetsactie in Herveld (Gelderland)

Dit Nederlandse NSB document is in goede conditie, dateert van 1 augustus 1944 en hierop staat informatie over een verzetsactie in Herveld (Gelderland).
Dit NSB document werd bewaard aan de Maliebaan 31 op de NSB Pers afdeling.

‘Overval op distributiekantoor
Op 20 juli 1944 is door vier gewapende personen een overval gepleegd op het distributiekantoor te Herveld, gemeente Valburg. Van de drie aanwezige politieambtenaren werden de pistolen afgenomen en een groot hoeveelheid distributiebescheiden werd ontvreemd.’

Een uniek NSB document voor de regionale verzamelaar!

Artikelnummer: 11747

In stock