Original WWII Dutch NSB document regarding a resistance action in Capelle aan den IJssel (Zuid-Holland)

30 

This Dutch NSB document is in good condition, dated October 16, 1943 and it contains information about a resistance action in Capelle aan den IJssel (Zuid-Holland).
This NSB document was kept at Maliebaan 31 at the NSB Press Department.

‘Raid on distribution office. On October 6, 1943 around 11 a.m. a raid was committed on the distribution office in Cappele a/d/ IJssel by 6 to 7 persons, all of whom were armed with pistols and some additionally with a club. The cashier was threatened with a firearm to hand over the key of the safe. The superintendent on duty fired three shots, was himself wounded on the left shoulder and then disarmed. A large quantity of distribution documents was stolen.’

A unique NSB document for the regional collector!

Article number: 11760

 

Origineel WWII Nederlands NSB document mbt een verzetsactie in Capelle aan den IJssel (Zuid-Holland)

Dit Nederlandse NSB document is in goede conditie, dateert van 16 oktober 1943 en hierop staat informatie over een verzetsactie in Capelle aan den IJssel (Zuid-Holland).
Dit NSB document werd bewaard aan de Maliebaan 31 op de NSB Pers afdeling.

‘Overval op distributiekantoor. Op 6 oktober 1943 omstreeks 11 uur is een overval gepleegd op het distributiekantoor te Cappele a/d/ IJssel door 6 á 7 personen, die allen gewapend waren met pistolen en sommigen bovendien met een knuppel. De kassier is met een vuurwapen bedreigd om den sleutel der kluis af te geven. De dienstdoende opperwachtmeester heeft drie schoten gelost, is zelf gewond aan den linkerschouder en daarna ontwapend. Een grote hoeveelheid distributiebescheiden is ontvreemd.’

Een uniek NSB document voor de regionale verzamelaar!

Artikelnummer: 11760

In stock