Original WWII Dutch NSB document from H.R.S. Zillles to Max Blokzijl

70 

This Dutch NSB document is in good condition, dates from 1942 and comes from the deputy district propaganda chief H.R.S. Zilles.
In this letter they decide to have posters/flyers and stamps printed of a certain photograph because it apparently proved to be a success.
The letter was also hand-signed by Mr. Zilles and sent to Max Blokzijl in Utrecht.
Unique to the Dutch collaboration or NSB collection!

Article number: 11759

 

Originele WWII Nederlandse NSB brief H.R.S. Zilles naar Max Blokzijl

Dit Nederlandse NSB document is in goede conditie, dateert uit 1942 en is afkomstig van de plaatsvervangend districts propagandaleider H.R.S. Zilles.
In deze brief besluit men om van een bepaalde foto posters/flyers en zegels te laten drukken omdat dit blijkbaar een succes bleek te zijn.
De brief werd ook met de hand gesigneerd door Dhr Zilles en werd verstuurd aan Max Blokzijl in Utrecht.
Uniek voor de Nederlandse collaboratie of NSB verzameling!

Artikelnummer: 11759

In stock