Original WWII Dutch Jeugdstorm newspaper ‘De Schakel’

75 

The Jeugdstorm magazine is in used condition and it concerns an edition of ‘De Schakel’.
This newspaper dates from 1942 and was also called a ‘Wallpaper’.
The newspaper hung next to the door of the writing room in the (Jeugdstorm) Youth Storm Staff Quarter.
A rare item for the collaboration or Jeugdstorm collection!

Article number: 10146

 

Originele WWII Nederlandse Jeugdstorm krant ‘De Schakel’

Het Jeugdstorm blad is in gebruikte conditie en het betreft een editie van ‘De Schakel’.
Deze krant dateert uit 1942 en werd ook wel een ‘Muurkrant’ genoemd.
De krant hing namelijk naast de deur van de schrijfkamer in het Jeugdstorm Stafkwartier.
Een bijzonder exemplaar voor de collaboratie of Jeugdstorm collectie!

Artikelnummer: 10146

In stock