Original WWII Dutch Germaansche-SS signed letter from Reinier van Houten

350 

This Dutch Germanic-SS letter is in good condition, dated Dec. 9, 1943, and is from SS-Onderstormleider Reinier van Houten.
The letter was written and signed by Reinier van Houten and sent to the Germaansche Werkgemeenschap Nederland in Wageningen.

‘Comrade,
Enclosed I send you 2 envelopes, which my father-in-law, L.A.C. de Bock received shortly after each other. Apparently there is something wrong here.
I must also tell you that the last sentence of the accompanying letter is not so well chosen.
Could you please correct this?
Heil!

An interesting letter with very rare signature for the collaboration collection!

Article number: 11710

 

Originele WWII Nederlandse Germaansche-SS gesigneerde brief van Reinier van Houten 

Deze Nederlandse Germaansche-SS brief is in goede conditie, dateert van 9 december 1943 en is afkomstig van SS-Onderstormleider Reinier van Houten.
De brief werd geschreven en ondertekend door Reinier van Houten en verstuurde hem naar de Germaansche Werkgemeenschap Nederland in Wageningen.

‘Kameraad,
Ingesloten zend ik U 2 enveloppen, welke mijn schoonvader, L.A.C. de Bock kort na elkaar ontving. Hier is blijkbaar iets niet in orde.
Voorts moet ik U wel zeggen, dat de laatste zinznede van het begeleidend schrijven minder gelukkig gekozen is.
Kunt U dit in orde maken?
Heil!’

Een interessante brief met zeer zeldzame handtekening voor de collaboratie verzameling!

Artikelnummer: 11710

In stock