Original WWII Dutch ‘Eeuwige levende teekens’ collaboration booklet

75 

The book and sheet are in good condition and were produced by the publisher ‘Hamer’.
It was produced for the NSB exhibition of the folks symbols in Den Haag in 1941.
Titel: Eternal living symbols
Often this sheet is missing!

Perfect for the collaboration or World War II collection!

Article number: 4787

 

Origineel WWII Nederlands collaboratie boek ‘Eeuwig levende teekens’

Het boek en de bijbehorende bijlage zijn in een goede conditie en werden gedrukt door uitgeverij ‘Hamer’.
Het werd geproduceerd voor de tentoonstelling van Volksche Zinnebeelden in Den Haag in 1941.
Titel: Eeuwig levende teekens
Heel vaak mist de bijlage maar hier zit deze er nog bij.
Perfect voor de collaboratie of Tweede Wereldoorlog collectie!

Artikelnummer: 4787

Out of stock