Original WWII British photo ‘Major General Briggs GOC 1st Armored Division in the dessert’ 1942

20 

The photo is in good condition and was recently found in a lot of British wartime press photos from World War II.
Subject: Major General Briggs GOC 1st Armored Division in conversation with his officers in the dessert
Date: 10.10.1942
Measurements: 12 x 9 cm.
Major General Robert Henry Eric Briggs was a British Army officer who served in World War II.
He was born on March 6, 1896, and died on February 25, 1981.

During World War II, Briggs commanded the 53rd (Welsh) Infantry Division, which saw action in North Africa and Italy.
He was also involved in the planning and execution of the D-Day landings in Normandy in June 1944, serving as the commander of the 3rd Infantry Division during the early stages of the campaign.

After the war, Briggs continued to serve in the British Army, eventually rising to the rank of Lieutenant General.
Perfect for the photo or World War II collection!

Article number: 5910

 

Originele WWII Britse persfoto ‘Generaal Majoor Briggs GOC 1st Armored Division in de woestijn’ 1942

De foto is in een goede conditie en werd onlangs in een lot met oorlogse Britse persfoto’s gevonden.
Onderwerp: Generaal Majoor Briggs GOC 1st Armored Division in gesprek met zijn officieren in de woestijn
Datum: 10.10.1942
Afmetingen: 12 x 9 cm.
Generaal-majoor Robert Henry Eric Briggs was een Britse legerofficier die diende in de Tweede Wereldoorlog.
Hij werd geboren op 6 maart 1896 en stierf op 25 februari 1981.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog voerde Briggs het bevel over de 53ste (Welsh) Infantry Division, die in actie kwam in Noord-Afrika en Italië. Hij was ook betrokken bij de planning en uitvoering van de landingen op D-Day in Normandië in juni 1944 en diende als commandant van de 3e Infanteriedivisie tijdens de eerste fasen van de campagne.
Na de oorlog bleef Briggs in dienst van het Britse leger en klom uiteindelijk op tot de rang van luitenant-generaal.
Perfect voor de foto of Tweede Wereldoorlog collectie!

Article number: 5910

In stock