Original WWII British Gasmask of Dutch parliamentarian in exile, Jan van Angeren

250 

This British gas mask in bag was produced in September 1939 and was worn by the Dutch parliamentarian in exile, Jan van Angeren.

Van Angeren was a lawyer and civil servant who was a minister in London.
In 1937, after a rapid departmental career, he became the first Catholic secretary general of Justice.
Because of his vulnerable position – as SG, he favored tough action against the National Socialists – he fled to England with his minister as secretary general in May 1940 and later succeeded Gerbrandy in London as justice minister. 

He came into conflict with Queen Wilhelmina in 1944 when he presented her with an Extraordinary Police Decree.
Such a far-reaching regulation of the postwar police organization required parliamentary approval, the queen argued.
He became secretary general again after resigning in London.
After the war, he was a board member of the National Committee for Maintaining National Unity against Indonesian Independence and a council of state for 14 years. 

The business card was found in his gas mask bag and it read: Gasmask of Dr. J.R.M. van Angeren – Secretary-General of the Ministry of Justice of the Netherlands. Stratton House Hatton Street London.

A beautiful ‘Battle of Britain’ object with story! 

Article number: 12488

 

Origineel WWII Brits gasmasker afkomstig van Jan van Angeren (Parlementariër) in ballingschap

Dit Britse gasmasker in tas is geproduceerd in september 1939 en werd gedragen door de Nederlandse parlementariër in ballingschap, Jan van Angeren.

Van Angeren was een jurist en ambtenaar, die in Londen minister was.
In 1937, na een snelle departementale carrière, werd hij de eerste katholieke secretaris-generaal van Justitie. 

Hij vluchtte vanwege zijn kwetsbare positie – hij was als SG voorstander van hard optreden tegen de nationaalsocialisten – in mei 1940 als secretaris-generaal samen met zijn minister naar Engeland en volgde Gerbrandy later in Londen op als minister van Justitie. 

Hij kwam in 1944 in conflict met koningin Wilhelmina, toen hij haar een Buitengewoon Politiebesluit voorlegde.
Een zo verregaande regeling van de naoorlogse politie-organisatie vereiste parlementaire goedkeuring, zo stelde de koningin.
Hij werd na zijn aftreden in Londen weer secretaris-generaal.
Na de oorlog was hij bestuurslid van het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid tegen de onafhankelijkheid van Indonesië en veertien jaar staatsraad. 

Het visitekaartje werd in zijn gasmasker tas gevonden en daarop staat: Gasmask of Dr. J.R.M. van Angeren – Secretary-General of the Ministry of Justice of the Netherlands. Stratton House Hatton Street London.

Een prachtig ‘Battle of Britain’ object met verhaal! 

Artikelnummer: 12488

Out of stock

Category: