Original WWII US General Omar Bradley set

1.000 

This particular American set is in good condition and includes a handwritten letter from Bradley (1943), signed portrait photo with letter from and envelope from his wife, Mary Elizabeth Bradley (1944) and various newspaper articles by US General Omar Bradley.
The letters were written to an admirer, Mr. Theodore R. Stillwell.

Omar Bradley was commander of the infantry school at Fort Benning when World War II broke out.
He commanded the U.S. 82nd and 83rd divisions.
In 1943, he was given supreme command of the U.S. 2nd Army Corps. In North Africa, his troops captured the Tunisian city of Bizerte, forcing the German and Italian forces in Tunisia to capitulate.
Bradley also played an important role in the successful landing in Sicily in 1943.
In the fall of 1943, Bradley was appointed commander-in-chief of the 1st U.S. Army. In this position, Bradley was involved in the preparations and landings in Normandy, which became known by the code name Overlord. After the successful landing in Normandy, Bradley was given command of the U.S. 12th Army Group (an army group consisting of the 1st, 3rd, 9th and 15th Armies). Under his leadership, parts of France and of Belgium, all of Luxembourg and much of the Dutch province of Limburg were liberated from German occupation. It was Bradley’s army unit that made first contact with the army of the Russians advancing from the east at the Elbe River in 1945.
The Soviet Union decorated Omar Bradley with the High Order of Kutuzov of the Ie Class.

Items by Omar Bradley can be found, but mostly post-war dated.
This set is wartime!
Unique for a museum or American World War II collection!

Article number: 12261

 

Originele WWII US Generaal Omar Bradley set 

Deze bijzondere Amerikaanse set is in goede conditie en bevat een handgeschreven brief door Bradley (1943), gesigneerde portret foto met brief van en envelop van zijn vrouw, Mary Elizabeth Bradley (1944) en diverse kranten artikelen van US General Omar Bradley.
De brieven werden geschreven naar een bewonderaar, Mr. Theodore R. Stillwell.

Omar Bradley was commandant van de infanterieschool in Fort Benning toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak.
Hij voerde het bevel over de Amerikaanse 82e en 83e divisie.
In 1943 kreeg hij het opperbevel over het Amerikaanse 2e Legerkorps. In Noord-Afrika veroverden zijn troepen de Tunesische stad Bizerte, waardoor de Duitse en Italiaanse troepen in Tunesië tot capitulatie werden gedwongen.
Ook speelde Bradley een belangrijke rol bij de geslaagde landing op Sicilië in 1943.
In de herfst van 1943 werd Bradley benoemd tot opperbevelhebber van het 1e Amerikaanse Leger. In deze functie was Bradley betrokken bij de voorbereidingen en de landingen in Normandië, die bekend werden onder de codenaam Overlord. Na de succesvolle landing in Normandië, kreeg Bradley het commando over de Amerikaanse 12e Legergroep (een legergroep bestaande uit het 1e, 3e, 9e en 15e Leger). Onder zijn leiding werden delen van Frankrijk en van België, geheel Luxemburg en een groot deel van de Nederlandse provincie Limburg van de Duitse bezetting bevrijd. Het was de legereenheid van Bradley, die in 1945 bij de Elbe het eerste contact maakte met het uit het oosten oprukkende leger van de Russen.
De Sovjet-Unie decoreerde Omar Bradley met de hoge Orde van Koetoezov der Ie Klasse.

Items van Omar Bradley zijn te vinden, maar meestal na-oorlogs gedateerd.
Deze set is afkomstig uit oorlogstijd!
Uniek voor een museum of een Amerikaanse Tweede Wereldoorlog collectie!

Artikelnummer: 12261

In stock