Original WWII US 44th Infantry division ring 

60 

The ring is in good condition and would be worn by an American soldier within the 44th Infantry division during World War II.

Combat history of the 44th Infantry division:

The 44th Infantry Division landed in France via Cherbourg, 15 September 1944, and trained for a month before entering combat, 18 October 1944, when it relieved the 79th Division in the vicinity of Foret de Parroy, east of Lunéville, France, to take part in the Seventh Army drive to secure several passes in the Vosges Mountains.
Within 6 days, the division was hit by a heavy German counterattack, 25–26 October.
The attack was repulsed and the 44th continued its active defense.
On 13 November 1944, it jumped off in an attack northeast, forcing a passage through the Vosges Mountains east of Leintrey to Dossenheim, took Avricourt, 17 November, and pushed on to liberate Strasbourg, along with the 2d French Armored Division.
After regrouping, the division returned to the attack, taking Ratzwiller and entering the Ensemble de Bitche in the Maginot Line.
On 14 December, regiments of the 44th Division took part in assaulting major Maginot line fortifications.
The division’s 71st and 324th Infantry Regiments assaulted Fort Simserhof and nearby Hottviller.
After six days of fighting, Simershof was captured on 20 December.
Displacing to defensive positions east of Sarreguemines, 21–23 December, the 44th threw back three attempted crossings by the enemy of the Blies River.

An aggressive defense of the Sarreguemines area was continued throughout February 1945 and most of March.
Moving across the Rhine at Worms, 26 March, in the wake of the 3d Division, the 44th relieved the 3d, 26–27 March, and crossed the Neckar River to attack and capture Mannheim, 28–29 March.
Shifting to the west bank of the Main, the division crossed that river at Gross-Auheim in early April, and engaged in a 3-week training period. Attacking 18 April, after the 10th Armored Division, the 44th took Ehingen, 23 April, crossed the Danube, and attacking southeast, took Füssen, Berg, and Wertach, in a drive on Imst, Austria.
On 2 May, a group of V-2 rocket scientists that included Wernher von Braun surrendered to the 44th.
Pursuing the disintegrating enemy through Fern Pass and into the Inn River valley, the 44th set up its CP at Imst on 4 May.
After a short period of occupation duty, the division returned to the United States in July 1945 for retraining prior to redeployment, but the end of the Pacific war resulted in inactivation in November 1945 at Camp Chaffee.

A beautiful ring for the personal effects of the American soldier during World War II.

Article number: 9514

 

Originele WWII US 44th Infantry division ring

De ring is in goede conditie en en werd gedragen door een Amerikaanse soldaat in de 44th Infantry division tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Gevechtsgeschiedenis van de 44th Infantry division:

De 44th Infantry Division landde in Frankrijk via Cherbourg, 15 september 1944, en trainde een maand voordat ze de strijd aanging, 18 oktober 1944, toen het de 79th Division afloste in de buurt van Foret de Parroy, ten oosten van Lunéville, Frankrijk, om deel te nemen in de 7th Army om verschillende passen in de Vogezen te beveiligen.
Binnen 6 dagen werd de divisie getroffen door een zware Duitse tegenaanval van 25-26 oktober.
De aanval werd afgeslagen en de 44th Infantry Division zette zijn actieve verdediging voort.
Op 13 november 1944 sprong het af in een aanval in noordoostelijke richting, waardoor een doorgang door de Vogezen ten oosten van Leintrey naar Dossenheim werd gedwongen, nam Avricourt in op 17 november en zette door om Straatsburg te bevrijden, samen met de 2de Franse Pantserdivisie. Na hergroepering keerde de divisie terug naar de aanval, nam Ratzwiller in en betrad het Ensemble de Bitche in de Maginotlinie.
Op 14 december namen regimenten van de 44th Division deel aan de aanval op de belangrijkste vestingwerken van de Maginotlinie.
Het 71e en 324e Infanterieregiment van de divisie vielen Fort Simserhof en het nabijgelegen Hottviller aan.
Na zes dagen vechten werd Simershof op 20 december veroverd.
Op 21 en 23 december verplaatste 44th Infantry Division zich naar verdedigingsposities ten oosten van Sarreguemines en wierp drie pogingen tot oversteek van de vijand van de Blies-rivier terug.

De agressieve verdediging van het gebied rond Sarreguemines werd voortgezet in februari 1945 en het grootste deel van maart.
De 44th Infantry Division stak de Rijn over bij Worms, 26 maart, in de nasleep van de 3de Divisie, loste de 3de 26-27 maart af en stak de Neckar over om Mannheim aan te vallen en te veroveren, 28-29 maart. De divisie verschoof naar de westelijke oever van de Main, stak begin april die rivier over bij Gross-Auheim en kreeg een trainingsperiode van drie weken. Aanvallen op 18 april, na de 10e Pantserdivisie, namen de 44e Ehingen in, staken de Donau over, staken de Donau over en vielen in zuidoostelijke richting, namen Füssen, Berg en Wertach in, op weg naar Imst, Oostenrijk.
Op 2 mei gaf een groep V-2-raketwetenschappers, waaronder Wernher von Braun, zich over aan de 44e.
De 44th achtervolgde de uiteenvallende vijand door Fern Pass en de vallei van de rivier de Inn in en richtte op 4 mei zijn CP op bij Imst.
Na een korte periode van bezettingsdienst keerde de divisie in juli 1945 terug naar de Verenigde Staten voor omscholing voorafgaand aan herplaatsing, maar het einde van de oorlog in de Stille Oceaan resulteerde in inactivering in november 1945 in Camp Chaffee.

Een prachtige ring voor de persoonlijke gebruiksvoorwerpen van de Amerikaanse GI tijdens de Tweede Wereldoorlog!

Artikelnummer: 9514

Out of stock

Category: