Original WWII Nederlandsche Arbeidsdienst penal list card

45 

The Nederlandsche Arbeidsdienst penal list card is in good condition, dates from 1941 and belonged to NAD member Frederik Hoexum.

He was convicted several times for smoking while wearing his uniform and insufficient care of the equipment.

The crimes committed by the NAD members were kept on these cards.
A very unique card for the collaboration or NAD collection!

Article number: 9627

 

Originele WWII Nederlandsche Arbeidsdienst straflijst kaart 

De Nederlandsche Arbeidsdienst straflijst kaart is in goede conditie, dateert uit 1941 en behoorde tot NAD lid Frederik Hoexum.

Hij werd diverse malen veroordeeld voor het roken terwijl hij zijn uniform droeg en het niet voldoende verzorgen van de paardenuitrusting.
Op deze kaarten werden de misdrijven van de NAD leden bijgehouden.

Een zeer unieke kaart voor de collaboratie of NAD verzameling!

Artikelnummer: 9627

Op voorraad

Categorieën: ,