Original WWII Nederlandsche Arbeidsdienst penal list card – Rotterdam

45 

The Nederlandsche Arbeidsdienst penal list card is in good condition, dates from 1942 and belonged to NAD member Hendrik de Bruijn.

He was convicted in Rotterdam for theft.

The crimes committed by the NAD members were kept on these cards.
He worked at the NAD camp in Sellingen.

A very unique card for the collaboration or NAD collection!

Article number: 9632

 

Originele WWII Nederlandsche Arbeidsdienst straflijst kaart – Rotterdam 

De Nederlandsche Arbeidsdienst straflijst kaart is in goede conditie, dateert uit 1942 en behoorde tot NAD lid Hendrink de Bruijn.

Hij werd veroordeeld in Rotterdam voor diefstal.
Op deze kaarten werden de misdrijven van de NAD leden bijgehouden.
Hij werkte op het NAD kamp in Sellingen.

Een zeer unieke kaart voor de collaboratie of NAD verzameling!

Artikelnummer: 9632

Op voorraad

Categorieën: ,