Original WWII Kroatian Ustasha cap insignia

50 

The cap insignia is in used condition, made of aluminum and was worn by the Croatian collaboration organization ‘Ustasha’ during World War II.
The Croatian Ustasha was a ultranationalist movement and organization that existed in Croatia during World War II.
The Ustasha was founded in 1929 and was led by Ante Pavelic, who later became the leader of the Independent State of Croatia (NDH), a Nazi-aligned puppet state that was established in Croatia in 1941.
The Ustasha was responsible for a number of war crimes and atrocities during World War II, including the murder of hundreds of thousands of Serbs, Jews, and Roma people in Croatia and Bosnia-Herzegovina.
The Ustasha also collaborated with the Nazi regime in Germany and was involved in the persecution and deportation of Jews and other minorities from Croatia.
The Ustasha’s ideology was based on Croatian ultranationalism and a belief in a Greater Croatia that would include parts of Bosnia-Herzegovina and Serbia. The Ustasha also espoused an extreme form of Catholicism and sought to establish a totalitarian state in Croatia.
After World War II, the Ustasha was outlawed and many of its leaders were prosecuted for war crimes.
An interesting object for the militaria or WWII collection!

Article number: 9738

 

Origineel WWII Kroatisch Ustasha pet embleem 

Het embleem is in gebruikte conditie, gemaakt van aluminium en werd gedragen door de Kroatische collaboratie organisatie ‘Ustasha’ tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De Kroatische Ustasha was een rechtse ultranationalistische beweging en organisatie die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Kroatië bestond.
De Ustasha werd opgericht in 1929 en geleid door Ante Pavelic, die later de leider werd van de Onafhankelijke Staat Kroatië (NDH), een nazi-getrouwe marionettenstaat die in 1941 in Kroatië werd opgericht.
De Ustasha was verantwoordelijk voor een aantal oorlogsmisdaden en wreedheden tijdens de Tweede Wereldoorlog, waaronder de moord op honderdduizenden Serviërs, Joden en Roma in Kroatië en Bosnië-Herzegovina.
De Ustasha werkte ook samen met het naziregime in Duitsland en was betrokken bij de vervolging en deportatie van joden en andere minderheden uit Kroatië.
De ideologie van de Ustasha was gebaseerd op Kroatisch ultranationalisme en het geloof in een Groot Kroatië dat delen van Bosnië-Herzegovina en Servië zou omvatten.
De Ustasha huldigden ook een extreme vorm van katholicisme en streefden naar een totalitaire staat in Kroatië.
Na de Tweede Wereldoorlog werd de Ustasha verboden en veel van haar leiders werden vervolgd wegens oorlogsmisdaden.
Een interessant embleem voor de militaria of Tweede Wereldoorlog collectie!

Artikelnummer: 9738

Out of stock

Category: