Original WWII German WH Soldbuch from a Dutch Wehrmacht (Heer) volunteer

950 

This Soldbuch and photo belonged to Dutch Wehrmacht volunteer Willy Beckermann.

Willy was born on 17 March 1921 in Meppel (Netherlands) and lived at the Emmastraat 51 in Meppel.
His father was German and already deceased during the war, his mother was Dutch.

Willy was one of only 50 Dutchmen who joined the German Wehrmacht (Heer) during World War II and began his career as a driver in the Kraftfahr-Ersatz-Abteilung 20.
In this unit, he served on the Eastern Front and earned the Winterslacht im Osten medal.

During this period he was wounded several times and ended up in several Kriegslazaretten.
Along with this Soldbuch comes an original photograph showing Willy with his comrades in the infirmary of Kriegslazarett 608 in Riga, Latvia.

The photo is described with the Dutch text on the back: In memory of the comrades of Room 1 Kriegslazarett 608 Riga, January 31, 1942, Willy.
The dates in his soldbuch match the photo!
Willy visited his mother in Meppel during his wartime leave.

Some time later, Willy Beckermann was transferred to the 11th Company of the Gebirgsjäger-Regiment 143 in Norway.
There he was also eventually captured by the Allies.

During World War II some 23,000 volunteers served in German service and the majority of these fought in the Waffen-SS, a few thousand in the NSKK, some 700 in the Kriegsmarine, 250 in the Luftwaffe and only 50 Dutchmen in the Heer.

We have never before seen a Soldbuch of a Dutchman in a Heer unit, extremely rare!

Article number: 9937

 

Origineel WWII Duits Soldbuch van een Nederlander in de Wehrmacht (Heer)!

Deze Soldbuch en foto behoorden tot de Nederlandse Wehrmacht vrijwilliger Willy Beckermann.
Willy werd geboren op 17 maart 1921 in Meppel en woonde aan de Emmastraat 51 in Meppel.
Zijn vader was Duits en al overleden tijdens de oorlog, zijn moeder was Nederlands.

Willy was één van de slechts 50 Nederlanders die toe trad tot de Duitse Wehrmacht (Heer) gedurende de Tweede Wereldoorlog en zijn carrière begon als chauffeur in de Kraftfahr-Ersatz-Abteilung 20.
In deze eenheid diende hij aan het Oostfront en behaalde hij de Winterslacht im Osten medaille.

Gedurende deze periode raakte hij diverse malen gewond en kwam hij terecht in verschillende Kriegslazaretten.
Samen met deze Soldbuch komt een originele foto waarop Willy te zien is met zijn kameraden in de ziekenzaal van Kriegslazarett 608 in Riga in Letland.

De foto is beschreven met de Nederlandse tekst aan de achterzijde: Ter herinnering aan de kameraden van Zaal 1 Kriegslazarett 608 Riga, 31 januari 1942, Willy.
De data in zijn soldbuch komen overeen met de foto!
Willy bezocht tijdens zijn verlof in oorlogstijd zijn moeder in Meppel.

Enige tijd later werd Willy Beckermann overgeplaatst naar de 11de companie van het Gebirgsjäger-Regiment 143 in Noorwegen.
Daar werd hij uiteindelijk ook gevangen genomen door de Geallieerden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog dienden er zo’n 23.000 vrijwilligers in Duitse dienst en de meerderheid hiervan vocht in de Waffen-SS, een paar duizend in de NSKK, zo’n 700 bij de Kriegsmarine, 250 bij de Luftwaffe en slechts 50 Nederlanders bij de Heer.

Wij hebben nog nooit eerder een Soldbuch van een Nederlander in een Heer eenheid gezien, uiterst zeldzaam!

Artikel nummer: 9937

Out of stock

Category: