Original WWII German Turkistanische Legion volunteer shoulder boards

150 

The German shoulder boards are in very good condition and were worn by the volunteers in the Turkistan Legion during the war.

The Turkistanische Legion was the name for the military units made up of the Turkic peoples that served in the Wehrmacht during World War II. Most of these troops were prisoners of war of the Red Army who formed a common target with the Germans (cf. Turkish, Caucasian, Cossack and Crimean collaboration with the Axis powers).

Turkestan’s First Legion was mobilized in May 1942 and originally consisted of only one battalion, but expanded to 16 battalions and 16,000 soldiers in 1943. Under the command of the Wehrmacht, these units were deployed exclusively on the Western Front in France and Italy, which isolated them from contact with the Red Army.
An interesting set of shoulder boards for the volunteer collection!

Article number: 11252

 

Originele WWII Duitse Turkistanische Legion vrijwilligers schouderstukken

De Duitse schouderstukken zijn in goede conditie en werden gedragen door de vrijwilligers in het Turkistanische Legion tijdens de oorlog.

Het Turkestan Legioen (Duits: Turkistanische Legioen) was de naam voor de militaire eenheden bestaande uit de Turkse volkeren die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Wehrmacht dienden. De meeste van deze troepen waren krijgsgevangenen van het Rode Leger die een gemeenschappelijk doel vormden met de Duitsers (vgl. Turks, Kaukasisch, Kozakken en Krim-collaboratie met de As-mogendheden).

Het eerste legioen van Turkestan werd in mei 1942 gemobiliseerd en bestond oorspronkelijk uit slechts één bataljon, maar werd in 1943 uitgebreid tot 16 bataljons en 16.000 soldaten. Onder het bevel van de Wehrmacht werden deze eenheden uitsluitend ingezet aan het westfront in Frankrijk en Italië, waardoor ze geïsoleerd waren van contact met het Rode Leger.
Een bijzondere set schouderstukken voor de vrijwilligers collectie!

Artikelnummer: 11252

In stock

Categories: ,