Original WWII German Soldbuch Aufklärungs Regiment 9 (9th Panzer Division)

375 

This German Wehrmacht (Heer) Soldbuch is in good condition and belonged to the Schützen Ferdinand Gruber who served in the Aufklärungs Regiment 9 of the 9th Panzer Division.

Ferdinand fought with his unit at the Moerdijk bridges and Dordrecht during the invasion of the Netherlands.

On May 12, following the breakthrough of the infantry divisions, the division advanced rapidly through North Brabant, to connect as quickly as possible with the German airborne troops around Rotterdam and The Hague.
To that end, they advanced toward and across the Moerdijk bridges.
On May 14, the troops stood in front of Rotterdam.
After the Dutch surrender, parts of the division moved on to The Hague and Amsterdam, but by May 17 the division assembled near Roermond and from there on to northern France (Hirson and Doullens). 

During the second phase of the campaign (Fall Rot), the division broke through the French lines south of Amiens.
Then briefly withdrawn and moved east of Paris, the crossing of the Seine at Romilly-sur-Seine followed from June 14, 1940.
Further successful advance toward Nevers on the Loire River. 

Withdrawn again and moved more westward, an advance then followed via Orleans (at the time of the Armistice of June 22, 1940 and Poitiers to Branne, which was reached on June 25.
Immediately after the end of the campaign, the division moved to its “Heimat garrison city” Vienna.
In early February 1941 the division moved to Romania and in mid-March 1941 to Bulgaria in preparation for the Balkan Field Campaign.
Starting April 6, the division went into action, initially advancing toward Skopje and then reaching the Albanian border at Prizren. The advance then continued southward into Greece.
In the process, Kozani was captured on April 14.
The next day the division was stopped at Servia by New Zealanders, but this position was subsequently surrounded and the division then advanced through Larisa to Farsala – Volos on the Aegean coast.

During the German invasion of the Soviet Union from June 22, 1941, the division advanced as part of Heeresgruppe Süd and crossed the border into Ukraine as early as June 28 near Annopol.
On July 7, it broke through the Stalin Line and then participated in the encirclement battle of Uman.
On Aug. 16 Kryvy Rih was captured and on Aug. 25 the Dnieper Dam near Zaporizja.
From early September 1941, the division participated in the encirclement battle of Kiev and on September 15 made contact with Panzergruppe 2 coming from the north, closing the pocket. 

The division also became part of Panzergruppe 2 after this battle and from late September advanced as part of Operation Taifun with the goal of capturing Moscow.
The division participated in the encirclement battle of Brjansk and then (after a four-day battle together with the 95th Infantry Division) captured the city of Kursk on November 4, 1941.
Even further the advance followed until it failed to continue in early December 1941 around Shchigri.
The front in this area could be held until the spring of 1942.

From June 28, 1942, the division became offensive again as part of Fall Blau and advanced toward Voronezh, but shortly before that had to turn north to provide flank cover. Fierce Soviet attacks were repelled in the Zemlyansk area until the division was withdrawn from the front on August 4, 1942 and moved to Bolkhov via Orel. From August 11 to 24, 1942, the division took part in Operation Wirbelwind and immediately followed it in action against the Soviet Kozelsk offensive until September 9, 1942. At this point the division was again withdrawn from the front and placed in reserve. From late September 1942 to February 1943, the division was in continuous action against Soviet offensives (including Operation Mars) in the Rzhev salient. In March 1943, the division was in action with Corps Scheele on the Zhizdra Front. From April 1943, the division was again in reserve, refreshed and partially converted.

From July 5, 1943, the division participated in Operation Citadel as part of the northern pincer, but was part of the second wave of attacks. 

But advancing further than about 15 km was not possible, and after a week the German assault force was largely used up.
After Soviet forces became offensive north of Orel, the division was moved there, but could not turn the tide.
The German troops were forced into retreat westward and the division went along fighting.
On Aug. 25, 1943, the division was taken from the front and transported to Heeresgruppe Süd.

In 1943 Ferdinand was wounded by the fighting on the Eastern Front and stayed in various hospitals until the end of the war.
A rare Soldbuch for the Panzer collection! 

Article number: 9948

 

Originele WWII Duitse WH Soldbuch Aufklärungs Regiment 9 (9de Panzer Divisie) 

Dit Duitse Wehrmacht (Heer) Soldbuch is in goede conditie en behoorde tot de Schützen Ferdinand Gruber die diende in het Aufklärungs Regiment 9 van de 9de Panzer Division.

Ferdinand vocht met zijn eenheid bij de Moerdijkbruggen en Dordrecht tijdens de Duitse inval van Nederland in mei 1940.

Op 12 mei trok de divisie, na de doorbraak van de infanteriedivisies, snel op door Noord-Brabant, om zo snel mogelijk verbinding op te nemen met de Duitse luchtlandingstroepen rond Rotterdam en Den Haag.
Daartoe werd opgerukt naar en over de Moerdijkbruggen en Dordrecht.
Op 14 mei stonden de troepen voor Rotterdam.
Na de Nederlandse overgave trokken delen van de divisie door naar Den Haag en Amsterdam, maar tegen 17 mei verzamelde de divisie zich bij Roermond en vanaf daar doorgaand naar Noord-Frankrijk (Hirson en Doullens). 

Tijdens de tweede fase van de veldtocht (Fall Rot), zorgde de divisie zuidelijk van Amiens voor de doorbraak door de Franse linies.
Daarna kort teruggetrokken en oostelijk van Parijs verplaatst, volgde vanaf 14 juni 1940 de overtocht over de Seine bij Romilly-sur-Seine.
Verdere succesvolle opmars richting Nevers aan de Loire.
Opnieuw teruggetrokken en meer westelijk verplaatst volgde daarna een opmars via Orléans (ten tijde van de Wapenstilstand van 22 juni 1940 en Poitiers naar Branne, dat op 25 juni bereikt werd.
Meteen na het einde van de veldtocht verplaatste de divisie zich naar zijn “Heimatgarnizoensstad” Wenen.

Begin februari 1941 verplaatste de divisie zich naar Roemenië en in medio maart 1941 naar Bulgarije als voorbereiding op de Balkanveldtocht.
Vanaf 6 april kwam de divisie in actie en rukte in eerste instantie op naar Skopje en bereikte daarna bij Prizren de Albaanse grens. Vervolgens werd de opmars in zuidelijke richting doorgezet, Griekenland in.
Daarbij werd Kozani op 14 april veroverd.
De volgende dag werd de divisie tegengehouden bij Servia door Nieuwzeelanders, maar deze stelling werd vervolgens omtrokken en de divisie trok daarna via Larisa op naar Farsala – Volos aan de Egeïsche kust.

Bij de Duitse inval in de Sovjet-Unie vanaf 22 juni 1941, trok de divisie op als deel van Heeresgruppe Süd en trok al op 28 jun bij Annopol de grens met de Oekraïne over. 

Op 7 juli werd de Stalin-linie doorbroken en vervolgens werd deelgenomen aan de omsingelingsslag om Oeman.
Op 16 augustus werd Kryvy Rih veroverd en op 25 augustus de Dnjepr-dam bij Zaporizja.
Vanaf begin september 1941 nam de divisie deel aan de omsingelingsslag om Kiev en maakte op 15 september contact met de uit het noorden komende Panzergruppe 2, waarmee de pocket gesloten werd. 

De divisie werd na deze slag ook onderdeel van Panzergruppe 2 en rukte vanaf eind september als deel van Operatie Taifun op met als doel om Moskou te veroveren. 

De divisie nam deel aan de omsingelingsslag om Brjansk en veroverde daarna (na een gevecht van vier dagen samen met de 95e Infanteriedivisie) op 4 november 1941 de stad Koersk.
Nog verder volgde de opmars tot het begin december 1941 rond Sjtsjigri niet meer verder ging.
Het front in dit gebied kon tot in het voorjaar van 1942 gehouden worden.

Vanaf 28 juni 1942 werd de divisie weer offensief als deel van Fall Blau en rukte op richting Voronezj, maar moest kort daarvoor al naar het noorden afdraaien om flankdekking te geven. Hevige Sovjetaanvallen werden in het gebied rond Zemljansk afgeweerd tot de divisie op 4 augustus 1942 uit het front gehaald werd en via Orel naar Bolchov verplaatst werd. Van 11 tot 24 augustus 1942 nam de divisie deel aan Operatie Wirbelwind en kwam meteen aansluitend in actie tegen het Sovjet Kozelsk offensief tot 9 september 1942. Hierop werd de divisie weer uit het front gehaald en in reserve geplaatst. Van eind september 1942 tot februari 1943 kwam de divisie voortdurend in actie tegen Sovjet offensieven (o.a. Operatie Mars) in de Rzjev-saillant. In maart 1943 kwam de divisie in actie bij Korps Scheele aan het Zhizdra-front.
Vanaf april 1943 lag de divisie weer in reserve, werd opgefrist en deel omgebouwd.

Vanaf 5 juli 1943 nam de divisie deel aan Operatie Citadel als deel van de noordelijke tang, maar was wel deel van de tweede aanvalsgolf.
Maar verder oprukken dan zo’n 15 km ging niet en na een week was de Duitse aanvalskracht grotendeels opgebruikt.
Nadat de Sovjettroepen noordelijk van Orel offensief geworden waren, werd de divisie daarheen verlegd, maar kon het tij niet keren.
De Duitse troepen werden tot de terugtocht richting westen gedwongen en de divisie ging vechtend mee.
Op 25 augustus 1943 werd de divisie uit het front genomen en op transport gesteld naar Heeresgruppe Süd.

In 1943 raakte Ferdinand gewond door de gevechten aan het Oostfront en verbleef in verschillende ziekenhuizen tot en met het einde van de oorlog.
Een bijzondere Soldbuch voor de Panzer collectie! 

Artikelnummer: 9948

Out of stock

Category: