Original WWII German SD Dienstausweis belonged to a Dutchman in France

995 

The Dienstausweis is in good condition and belonged to a man who was born in Amsterdam and worked for the Sicherheitspolizei Einsatzkommando in France during World War II.
This is a very rare and hard to find item because a lot of these SD card were destroyed after the war.
The man was born on 27 July 1912 in Amsterdam and worked in the area of Toulouse under the Feld-Kommandantur 564 u. Kommandeur fur Urlaubsuberwachung 117, Feldpost nummer: 24393P.
Originally this unit started in the Netherlands but later it was relocated to France.
The Dienstausweis was issued on the 21th of February 1944.
Probably one of the rarest ID card of World War II! 

Article number: 4054

 

Originele WWII Duitse SD Dienstausweis van een Nederlander in Frankrijk

De Dienstausweis is in een goede conditie en behoorde tot een Nederlander afkomstig uit Amsterdam en hij werkte voor de Sicherheitspolizei Einsatzkommando in Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Dit is een erg zeldzame Ausweis want de meeste van deze kaarten zijn vernietigd na de oorlog.
De man werd gebroren op 27 juli 1912 in Amsterdam en werkte onder andere in de omgeving van Toulouse onder de Feld-Kommandantur 564 u. Kommandeur fur Urlaubsuberwachung 117, Feldpost nummer: 24393P.
Oorspronkelijk was de eenheid in Nederland gestationeerd maar werd later verplaatst naar Frankrijk.
De Dienstausweis is uitgegeven op 21 februari 1944.
Een zeer bijzonder en zeldzaam object voor de Tweede Wereldoorlog collectie!

Artikelnummer: 4054

Out of stock