Original WWII German NSDAP letter Gauleiter Erich Koch

150 

The letter is in used condition, dates from September 20, 1943 and comes from Gauleiter Erich Koch and was typed in Königsberg.

Erich Koch was born on June 19, 1896 in Wuppertal and became a member of the NSDAP in 1922.

Six years after joining the party, he became Gauleiter of East Prussia. Two years later, he also became a member of the Reichstag on behalf of East Prussia.
He became known as an energetic organizer and demagogue, who had no qualms about the means needed to get things done or to line his pockets.

After Hitler took power in 1933, Koch became Oberpräsident of East Prussia.

After the Polish Campaign, Koch was transferred to West Prussia, which was renamed to Reichsgau Danzig-West Prussia. On September 1, 1942, he was appointed Reich Commissioner of Ukraine.
This gave Koch full authority in these areas. Although he was nominally below with Alfred Rosenberg, he only acknowledged responsibility to the Führer.

He was also closely involved in the persecution of the Jews from Poland and Ukraine.
When the Red Army recaptured Ukraine in 1944, Koch fled west.
He became leader of the Volkssturm in East Prussia on November 25. In 1945 Koch fled from Danzig. He managed to reach Berlin first and later also Flensburg, where he unsuccessfully advanced a U-boat to South America. However, he was unable to avoid being captured by British troops in Hamburg in May 1949.

He died in his cell on November 12, 1986 in Poland.
A unique letter for the NSDAP collection!

Article number: 9678

 

Originele WWII Duitse NSDAP brief Gauleiter Erich Koch

De brief is in gebruikte conditie, dateert van 20 september 1943 en is afkomstig van Gauleiter Erich Koch en werd opgesteld in Königsberg.

Erich Koch werd geboren op 19 juni 1896 in Wuppertal en werd lid van de NSDAP in 1922.

Zes jaar na zijn komst bij de partij werd hij Gauleiter van Oost-Pruisen. Twee jaar later werd hij ook namens Oost-Pruisen lid van de Rijksdag.
Hij werd bekend als een energiek organisator en demagoog, die geen scrupules had over de middelen nodig om zaken te bereiken of om zijn zakken te vullen.

Na de machtsovername van Hitler in 1933 werd Koch Oberpräsident van Oost-Pruisen. 

Na de Poolse Veldtocht werd Koch overgeplaatst naar West-Pruisen, wat hernoemd werd naar rijksgouw Danzig-West-Pruisen. Op 1 september 1942 volgde een benoeming tot rijkscommissaris van Oekraïne.
Hierdoor verkreeg Koch de volledige autoriteit in deze gebieden.
Hoewel hij nominaal onder met Alfred Rosenberg stond, erkende hij enkel verantwoordelijkheid tegenover de führer.

Hij was hier ook nauw betrokken bij het vervolgen van de Joden uit Polen en Oekraïne.
Toen het Rode Leger in 1944 Oekraïne heroverde, vluchtte Koch westwaarts. Hij werd op 25 november leider van de Volkssturm in Oost-Pruisen.
In 1945 vluchtte Koch weg uit Danzig.
Hij wist eerst Berlijn te bereiken en later ook Flensburg, waar hij tevergeefs een U-boot naar Zuid-Amerika vorderde.
Toch kon hij niet voorkomen dat hij in mei 1949 door Britse troepen in Hamburg werd opgepakt.
Hij overleed in zijn cel op 12 november 1986 in Polen.
Een unieke brief voor de NSDAP collectie!

Artikelnummer: 9678

Out of stock

Category: