Original WWII German letter with photo to NSB official and district leader M.J.A. van Iersel

125 

This German document is in good condition and was sent to NSB district leader M.J.A. van Iersel on Oct. 7, 1941.
It was written and sent by a member, named Danz, of the Arbeitsbereich der NSDAP in den Niederlande, Propaganda Department.

Translation:

Dear Comrade van Iersel,
On Saturday, 11.10.41, a large rally of the NSDAP with the Reich speaker Pg.Dr. Decker will take place at 19.30 in the Dierentuin, The Hague. To this rally I ask you holf. 200 political leaders of the NSB in uniform. I will then reserve the appropriate number of seats for your comrades until 19:00.
Separate invitations will be sent to you and your responsible leaders in the district.
Heil Hitler, Danz.

Dear Comrade van Iersel,
On Saturday 11.10.41, at 19.30 there will be a big meeting of the NSDAP in the Zoo in The Hague with the Reich Speaker Pg.Dr. Decker. I ask you to attend this meeting. 200 political leaders of the NSB in uniform. I will then reserve the appropriate number of seats for your comrades until 7 p.m..
You and your responsible leaders in the district will receive separate invitations.
Heil Hitler, Danz.

A unique letter with NSB portrait photo for the collaboration collection!

Article number: 11067

 

Originele WWII Duitse brief aan NSB districtsleider M.J.A. van Iersel 

Dit Duitse document is in goede conditie en werd gestuurd naar de NSB districtleider M.J.A. van Iersel op 7 oktober 1941.
Het werd geschreven en verstuurd door een lid, genaamd Danz, van de Arbeitsbereich der NSDAP in den Niederlande, afdeling Propaganda.

Vertaling:

Geachte kameraad van Iersel,
Op zaterdag 11.10.41, om 19.30 uur zal er in de Dierentuin in Den Haag een grote bijeenkomst zijn van de NSDAP met de Rijksspreker Pg.Dr. Decker. Ik verzoek u deze bijeenkomst bij te wonen. 200 politieke leiders van de NSB in uniform. Ik zal dan het juiste aantal plaatsen voor uw kameraden reserveren tot 19.00 uur.
U en uw verantwoordelijke leiders in het district zullen aparte uitnodigingen ontvangen.
Heil Hitler, Danz.

Een unieke brief met NSB portret foto voor de collaboratie verzameling!

Artikelnummer: 11067

Out of stock

Category: