Original WWII German Lehrerbildungsanstalt Niederlande magazine (Limburg)

75 

The German communication magazine “Das Band” is in good condition, dates from October 1943 and was printed for the Lehrerbildungsanstalt Niederlande.

The Lehrerbildungsanstalt Niederlande was stationed at Huize Sint Joseph in Berg, South Limburg. 

On July 8, 1942, the Germans raided the “Big House” and forced all residents to leave the house immediately.
Within 24, the congregation had to find shelter for about 280 internal and external boys.
Divided into three groups, they were given accommodation in surrounding convents.
The largest group of “caretakers” was accommodated in the monastery Stokershorst, 73 pupils for technical education were accommodated in Leijenbroek and 94 pupils for primary education in Watersleyde.
A number of boys stayed on the farm and market garden.
A group of outside pupils were given shelter and education and thus mingled with the guardian children.

From 1942 the name Voogdijgesticht St. Jozef disappeared from the facade and replaced the name with Huize St. Josef.
The German occupiers used the Great House as a “Lehrerbildungsanstalt.”
Some boys were persuaded by the Germans to enter German service.
Despite warnings that they were facing their doom as “cannon fodder,” they left in an uncertain future.

On September 12, 1944, one day before the liberation of Maastricht, eleven Belgian resistance fighters from the Maaseik area and a Polish resistance fighter were executed near the cemetery.

A unique magazine for the collaboration or World War II collection!

Article number: 10294

Originele WWII Duitse Lehrerbildungsanstalt Niederlande blad (Limburg)

Het Duitse mededelingsblad ‘Das Band’ is in goede conditie, dateert uit oktober 1943 en werd gedrukt voor de Lehrerbildungsanstalt Niederlande.

De Lehrerbildungsanstalt Niederlande was gestationeerd in het Huize Sint Joseph in het Zuid-Limburgse Berg.
Op 8 juli 1942 overvielen de Duitsers het “Grote Huis” en dwongen alle bewoners het huis onmiddellijk te verlaten.
Binnen 24 moest de congregatie voor ca. 280 interne en externe jongens een onderkomen vinden.
Verdeeld in drie groepen kreeg men een onderkomen in omliggende kloosters.
De grootste groep “verzorgenden” werd opgevangen in het klooster Stokershorst, 73 pupillen voor technisch onderwijs kregen plaats in Leijenbroek en 94 pupillen voor lager onderwijs in Watersleyde.
Een aantal jongens verbleven op de boerderij en tuinderij.
Een groep externe leerlingen kregen onderdak en onderwijs en mengde zich daarmee onder de voogdijkinderen.
Vanaf 1942 verdween de naam Voogdijgesticht St. Jozef van de gevel en vervingen de naam door Huize St. Josef.
De Duitse bezetters gebruikte het Grote Huis als “Lehrerbildungsanstalt”.
Enkele jongens lieten zich door de Duitsers overhalen om in Duitse dienst te treden.
Ondanks waarschuwingen dat zij als “kanonnenvoer” hun ondergang tegemoet gingen vertrokken zij in een ongewisse toekomst.
Op 12 september 1944, een dag voor de bevrijding van Maastricht, werden nabij het kerkhof elf Belgische verzetsmensen uit de omgeving van Maaseik en een Poolse verzetsstrijder gefusilleerd.

Een uniek blad voor de collaboratie of Tweede Wereldoorlog collectie!

Artikelnummer: 10294

In stock